Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 11.8.2020 15:57:10
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analýza léčiv

Analýza léčiv

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studijní obor je koncipován s ohledem na potřeby farmaceutického průmyslu v oblasti analýzy a kontroly kvality léčiv. Přestože je obor orientován na analytickou chemii a analytické metody využívané ve farmaceutickém průmyslu, poskytuje zároveň i dostatečně široký a kvalitní základ v souvisejících vědních oborech. Důraz studia je kladen na chemický, matematický a fyzikální základ, na který navazují předměty zaměřené na separační, spektroskopické, bio-analytické metody a na strukturní analýzu látek včetně analýzy pevné fáze. Studenti také získají základní znalosti o principech uplatňovaných při registraci léčiv a jejich patentové ochraně.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia oboru obvykle pokračují v navazujícím magisterském studiu na VŠCHT Praha např. v oborech Analýza léčiv, Analytická chemie a jakostní inženýrství a Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie). Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného vzdělání může absolvent bakalářského studia případně nalézt uplatnění jako kvalifikovaný odborný pracovník při analýze a výrobě léčiv ve farmaceutických firmách, při monitorování farmak v životním prostředí, dále i vědeckých institucích zaměřených na výzkum potenciálních nových léčiv.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Studijní program Syntéza a výroba léčiv (kód B2824)
Kód oboru 2801R022
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi