Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.9.2021 02:38:35
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analýza léčiv

Analýza léčiv

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Magisterský studijní obor "Analýza léčiv" je koncipován s ohledem na potřeby farmaceutického průmyslu v oblastech výzkumu, vývoje, a analýzy léčiv. Obor je především orientován na analytickou chemii využívanou ve farmacii. Obsahem oboru jsou proto především předměty orientované na separační a spektroskopické metody a na strukturní analýzu látek. Záměrem profilujících předmětů je rychlá a snadná adaptace absolventů magisterského oboru na prostředí výzkumu a výroby farmaceuticky aktivních substancí a léčivých přípravků, včetně zvládnutí požadavků správné výrobní/laboratorní praxe, jištění kvality a validace analytických metod. Absolventi však budou znát i principy uplatňované při registraci léčiv a jejich patentové ochraně a budou umět komunikovat s autoritami dohlížejícími na výrobu a kontrolu kvality aktivních farmaceutických substancí a léčiv jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Sylaby odborně zaměřených předmětů jsou obohaceny prezentacemi specialistů v rámci spolupráce s průmyslovými partnery (především Zentiva), které se zaměřují na praktické aspekty uplatňování teorie v reálných podmínkách výzkumu, výroby a kontroly léčiv. Systém studia, založený na podílu volitelných předmětů, umožňuje studentům jejich osobní specializaci. Během studia získají absolventi vedle teoretických znalostí také potřebné laboratorní zkušenosti, neboť studijní plán zahrnuje dostatečný počet hodin určených pro práci studentů v laboratořích. Praktická část zaměření oboru je navíc podpořena odbornou praxí ve farmaceutickém průmyslu a také diplomovou prací.

Uplatnění

Absolventi magisterského studijního oboru "Analýza léčiv" naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní pracovníci při výzkumu, vývoji a výrobě léčiv ve vědeckých institucích a farmaceutických firmách vyrábějících jak vlastní substance, tak lékové formy. Ve farmaceutickém průmyslu se uplatní především jako vedoucí pracovníci analytických laboratoří a odborní pracovníci. Další uplatnění absolventů studijního oboru se nabízí také např. v inovativních a "high-tech" společnostech podnikajících v oblasti výroby speciálních chemikálií a materiálů nebo v komerčních analytických laboratořích s různým aplikačním zaměřením.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Syntéza a výroba léčiv (kód N2824)
Kód oboru 2801T022
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi