Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 16.7.2020 19:15:28
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie

Chemie

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Studijní obor vychází ze solidních základů, které si studenti vybudují dvousemestrálním studiem obecné, anorganické a organické chemie v úvodní části studia, doplněným o další dvousemestrální kursy matematiky a fyziky. Na tento základ navazují rozvíjející chemické disciplíny - fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie a chemické inženýrství. Výuka všech těchto disciplín zahrnuje i povinné absolvování základních laboratorních kursů, na které mohou studenti dále navázat v závěru studia volitelnými laboratorními kursy. Chemicky zaměřené vzdělání je doplněno a rozvinuto disciplínami zaměřenými na informatiku, rozšířenou výukou jazyků, společensko-vědními a ekonomicky zaměřenými disciplínami.

Uplatnění

Absolvent studijního programu Chemie má důkladné znalosti ze všech základních chemických a potřebných souvisejících oborů. Díky širokému záběru studia se absolvent dobře orientuje v chemicky zaměřených informacích, umí je vyhledávat, třídit, analyzovat a vyvozovat závěry. Šířka rozhledu a rozsah pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických, biologických a zpracovatelských procesů, jakož i přehled o vlastnostech a struktuře látek a biomateriálů dává absolventům studijního programu předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemické disciplíny v rámci České republiky i v zahraničí, ale mohou snadno najít uplatnění i ve vědecko-výzkumných institucích.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Studijní program Chemie (kód B1407)
Kód oboru 1407R005
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Ústav anorganické chemie
Ústav fyzikální chemie
Ústav fyziky a měřicí techniky
Ústav chemického inženýrství
Ústav matematiky
Ústav organické chemie
Ústav počítačové a řídicí techniky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi