Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.9.2020 18:16:41
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemické inženýrství a bioinženýrství

Chemické inženýrství a bioinženýrství

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Posluchač se seznamuje s chemicko-inženýrskými metodami modelování a výpočtů chemických, biotechnologických, potravinářských a dalších technologických procesů, s laboratorními a provozními experimenty a s výpočetní technikou a informačními technologiemi. Učí se uvedené metody používat při analýze procesů, návrhu zařízení nebo stanovení podmínek realizace jednotlivých procesů a celých procesních systémů tak, aby tyto byly ekonomické, bezpečné a splňovaly ekologická kritéria. Teoretický základ chemického inženýrství, získaný při studiu procesů sdílení hybnosti, tepla a hmoty, je dále rozvíjen a prohlubován jednak o počítačově orientované procesní inženýrství, bioinženýrství, systémové a bezpečnostní inženýrství, matematické modelování a metody analýzy chemických a biologických dynamických systémů. Obor celkově zahrnuje vyváženou kombinaci teoreticky a prakticky zaměřených předmětů.

Uplatnění

Absolvent oboru získá široký teoretický základ v oblastech proudění tekutin, sdílení tepla a hmoty, reaktorového a bezpečnostního inženýrství, bioinženýrství, matematického modelováni a chemického inženýrství. Uplatnění absolventů je univerzální, protože přírodovědný, technický a matematický základ jejich vzdělání jim umožňuje řešit problematiku spojenou s výzkumem, projektováním, řízením, optimalizací technologických procesů, a to zejména v oblasti chemických, biotechnologických, potravinářských výrob a v oblasti ochrany životního prostředí. Získané poznatky vytváří u absolventa dobré předpoklady k uplatnění i na mezinárodním trhu práce.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Procesní inženýrství a informatika (kód N2818)
Kód oboru 2807T021
Bližší informace na ústavech Ústav chemického inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi