Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2021 22:10:39
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Fyzikální chemie

Fyzikální chemie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studijní obor zajišťuje vzdělávání v řadě oblastí spadajících do fyzikální chemie a chemické fyziky. Poskytnutý kvalitní teoretický základ (včetně dobré znalosti matematického modelování) je pak zužitkován ve výuce řady specializovaných disciplín zaměřených na praktické aplikace a soudobé trendy (chemická termodynamika, vlastnosti materiálů, elektrochemie, děje na mezifázích, chemie a fyzika polymerů, molekulární simulace, kvantová teorie molekul a modelování kinetiky procesů). Důraz je kladen zejména na použití moderních instrumentálních metod. Nedílnou součástí oborové výuky je příprava studenta pro efektivní experimentální práci (plánování, realizace a vyhodnocení experimentu).

Uplatnění

Absolvent oboru je seznámen s širokým spektrem problematiky spadající do oboru fyzikální chemie. Spojuje v sobě důkladnou znalost teoretických principů chemických dějů s kvalifikací pro práci v moderní instrumentální laboratoři. Je univerzálně vzdělán ve smyslu zvládnutí a pochopení teoretické podstaty problému, analýzy podstatných faktorů a návrhu optimálního řešení. Díky své univerzalitě nacházejí absolventi oboru fyzikální chemie uplatnění na akademických pracovištích, ve vývojových laboratořích, ve farmaceutickém výzkumu, ve státní správě i v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Analytická a fyzikální chemie (kód N2844)
Kód oboru 2802T002
Bližší informace na ústavech Ústav fyzikální chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi