Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 11.8.2020 16:01:05
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Inženýrská informatika

Inženýrská informatika

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studijní obor je určen pro studenty, kteří inklinují k technickým a přírodovědným oborům a zajímají se o práci s výpočetní technikou. Kromě standardních vědomostí a dovedností z informatiky a informačních technologií se studenti naučí používat metod informatiky i k analýze a počítačové simulaci procesů a sběru a zpracování dat s možnostmi uplatnění v chemii, bioinženýrství, biomedicíně, monitoringu životního prostředí, ekonomii a při řízení technologických procesů. Obsahem studia jsou také informační technologie zahrnující počítačové sítě, databázové systémy, počítačovou grafiku, zpracování signálů a obrazů a využívání multimédií.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia oboru obvykle pokračují v navazujícím magisterském studiu na VŠCHT Praha např. v oborech Aplikovaná inženýrská informatika nebo Senzorika a kybernetika v chemii. Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného a technického vzdělání může absolvent bakalářského studia případně nalézt uplatnění jako kvalifikovaný odborný pracovník v oblasti informačních a komunikačních technologií s možným doplňujícím zaměřením na aplikace zejména v chemicko-inženýrských a biotechnologických systémech, ekologii a ekonomii.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Studijní program Chemická informatika a bioinformatika (kód B2845)
Kód oboru 3902R023
Navazující studium v oborech Aplikovaná inženýrská informatika
Bližší informace na ústavech Ústav počítačové a řídicí techniky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi