Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2021 21:51:14
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Molekulární analytická a fyzikální chemie

Molekulární analytická a fyzikální chemie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studenti se seznámí s teoretickým základem kvantové chemie a molekulové fyziky, principy experimentálních metod analytické chemie a molekulární fyzikální chemie, poznají nejen běžně užívané profesionální metody, ale také techniky a postupy, které jsou na dnes používané ve špičkovém, hraničním a mezioborovém výzkumu a v blízké době mohou obohatit pokročilé chemické analýzy (techniky vysoce rozlišených spektroskopií, vícedimensionálních spektroskopií, cirkulárně dichroických a ROA spektroskopií, laserových experimentů, dále o mikroskopické, a skenovací techniky, o využití molekulových paprsků, adiabatických expanzí a silových polí v experimentu ad.). Studijní obor studenty připraví na profesionální kariéru inženýra v nejmodernějších analytických laboratořích, v oblastech vývoje pokročilých technik mikro- a nanostrukturní chemie realizovaných na molekulární úrovni, a samozřejmě pro pokročilý základní výzkum na molekulární úrovni nejen v analytické a fyzikální chemii, ale i v molekulární biologii, biochemii, klinické medicíně atp.

Uplatnění

Absolventi oboru budou připraveni jednak na profesionální dráhu ve výzkumných laboratořích v rámci základního výzkumu na molekulární úrovni nejen v analytické a fyzikální chemii, ale i v chemické fyzice, molekulární biologii, biochemii, biofyzice, klinické medicíně atp. jednak jako vedoucí pracovníci v pokročilých laboratořích a při praktické realizace v oblasti aplikací vyspělých technologií. I když absolvent bude plně vybaven pro práci v rutinních laboratořích, těžiště jeho uplatnění bude především ve firemních a akademických výzkumných laboratořích.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Analytická a fyzikální chemie (kód N2844)
Kód oboru 2802T016
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Ústav fyzikální chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi