Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 12:59:00
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Cílem studia je připravit odborníky s inženýrskými dovednostmi pro rychle se rozvíjející obory výroby, aplikace a modifikace látek obsahujících nanoobjekty a tenké vrstvy. Studenti získají znalosti a základy praktických dovedností zaměřených na problematiku emulzí a aerosolů, pevných materiálů obsahujících nanočástice, nano-porézních materiálů, chemických mikro-systémů, tenkých vrstev a tenkovrstvých senzorů. Studenti se seznámí se širokým spektrem moderních technologií pro charakterizaci struktury materiálů a jejich aplikačních vlastností.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia oboru obvykle pokračují v navazujícím magisterském studiu na VŠCHT Praha např. v oborech Chemické inženýrství a bioinženýrství, Senzorika a kybernetika v chemii a Fyzikální chemie. Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného a technického vzdělání může absolvent bakalářského studia případně nalézt uplatnění jako kvalifikovaný odborný pracovník v širokém spektru výrobních podniků chemického, farmaceutického, potravinářského, kosmetického, papírenského, elektrotechnického a zpracovatelského průmyslu.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Studijní program Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství (kód B2839)
Kód oboru 2807R018
Navazující studium v oborech Fyzikální chemie
Chemické inženýrství a bioinženýrství
Senzorika a kybernetika v chemii
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Ústav fyzikální chemie
Ústav fyziky a měřicí techniky
Ústav chemického inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi