Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 09:15:33
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/obory/S/obory/obor/FCHI-PIM/rok/2016/detaily'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Procesní inženýrství a management

Procesní inženýrství a management

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studenti získávají teoretické a praktické znalosti potřebné k pochopení principů v chemických, biotechnologických a zpracovatelských procesech jak z pohledu technického, tak z ekonomicko-manažerského. Důraz je kladen na dobrý chemický, matematický a fyzikální základ umožňující studentům zaměřit se v pozdějších fázích na vybrané specializované oblasti zahrnující chemické inženýrství, ekonomiku podniků nebo průmyslové měření veličin a řízení procesů.

Uplatnění

Univerzálnost chemicko-inženýrského profilu absolventa umožňuje aplikovat získané znalosti a dovednosti v téměř jakékoli technologii zpracování surovin a materiálů, jakož i při vývoji a intenzifikaci mnoha průmyslových procesů. Absolventi jsou díky variabilitě studijního programu připraveni jak ke vstupu do praxe, tak k následnému magisterskému studiu ve všech oborech technické a potravinářské chemie a oborech chemicko-inženýrských. Během studia mají studenti možnost profilace výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů do tří oblastí: chemické inženýrství, měření a řízení v procesním inženýrství, ekonomické aspekty chemických a potravinářských výrob. U absolventů je naprostou samozřejmostí dobrá znalost moderní informatiky a výpočetní techniky. Šířka rozhledu a pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických a zpracovatelských procesů umožňují uplatnění absolventů jak v tradičních chemických, petrochemických a energetických provozech, tak v potravinářském průmyslu nebo orgánech státní správy.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Studijní program Inženýrství a management (kód B2815)
Kód oboru 2807R020
Navazující studium v oborech Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
Senzorika a kybernetika v chemii
Bližší informace na ústavech Ústav ekonomiky a managementu
Ústav chemického inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi