Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.9.2020 19:10:41
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Senzorika a kybernetika v chemii

Senzorika a kybernetika v chemii

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Obor rozvíjí teorii moderních měřicích metod, řídicích systémů a zpracování dat a je zaměřen zejména na její aplikace v chemicko-inženýrských, potravinářských a biotechnologických procesech. Obecný základ oboru tvoří teorie měření a řízení, principy funkce senzorů fyzikálních i chemických veličin, metody číslicového zpracování signálů, experimentální identifikace a matematického modelování procesů. Studenti získají rovněž široké znalosti technických a počítačových prostředků pro spojení měřicího procesu s výpočetní technikou. Praktická část oboru zahrnuje návrh a realizaci moderních měřicích systémů včetně automatických analyzátorů chemického složení a aplikace pokročilých metod počítačového řízení vybraných modelových procesů. Záběr použitých metod přitom sahá od prediktivního řízení až po uměle inteligentní systémy včetně znalostních systémů a umělých neuronových sítí. Díky vhodné kombinaci teoretické i laboratorní výuky se absolventi oboru orientují v moderních technologiích a mohou nalézt uplatnění jak ve výrobní praxi, tak i ve vývoji a výzkumu, případně při dalším doktorském studiu.

Uplatnění

Absolventi oboru získají multidisciplinární vzdělání v oblasti senzorů a měřicí techniky, řízení procesů, zpracování dat a nanotechnologií. Teoretický základ vzdělání absolventů oboru je založen na znalostech získaných při výuce zaměřené zejména na chemické, biotechnologické a potravinářské procesy. Tyto znalosti doplněné praktickými zkušenostmi z práce v laboratořích usnadňují absolventům oboru orientaci ve výrobních technologiích a umožňují rychlé uplatnění v praxi i ve vývoji a výzkumu. Studenti oboru jsou během studia vedeni k samostatnosti, technickému myšlení a k inženýrskému postupu: identifikace, formulace, analýza, návrh a realizace. Během studia získají absolventi také komunikační a prezentační dovednosti a základy ekonomického a právního povědomí. Odborná příprava absolventa umožňuje komplexní inženýrský přístup k návrhům a realizacím moderních senzorových a řídicích systémů, zejména se zaměřením na chemickotechnologickou a potravinářsko-biotechnologickou problematiku, nebo na oblast ochrany životního prostředí. Absolventi oboru se uplatní především při vývoji, návrhu, aplikaci a správě měřicích a řídicích systémů, dále v různých oblastech výzkumu a při doktorském studiu na domácích i zahraničních univerzitách.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Procesní inženýrství a informatika (kód N2818)
Kód oboru 3902T059
Bližší informace na ústavech Ústav fyziky a měřicí techniky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi