Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 16.7.2020 19:08:02
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie materiálů pro automobilový průmysl

Chemie materiálů pro automobilový průmysl

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studiem tohoto unikátního oboru získáte komplexní přehled o všech typech materiálů používaných v automobilovém průmyslu (kovy, polymery, sklo, keramika a kompozitní materiály). Obor kombinuje silný chemický základ se specializačními materiálovými předměty a základními znalostmi strojního inženýra.

Uplatnění

Díky širokému záběru tohoto oboru naleznete uplatnění v automobilkách nebo v podnicích, kteří vyrábějí autodíly, autoskla, případně oleje nebo autolaky, což dohromady představuje velkou část českého průmyslu. Kromě toho je tento obor výbornou komplexní přípravou pro následné magisterské studium v kterémkoliv materiálově zaměřeném oboru na VŠCHT Praha.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Aplikovaná chemie a materiály (kód B2819)
Kód oboru 2808R026
Navazující studium v oborech Anorganické nekovové materiály
Kovové materiály
Materiály pro elektroniku
Nanomateriály
Polymerní materiály
Bližší informace na ústavech Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Ústav polymerů
Ústav skla a keramiky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi