Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.9.2021 04:29:12
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Anorganická chemie

Anorganická chemie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní předměty oboru Anorganická chemie vedou studenta k pochopení vztahu mezi strukturou, reaktivitou a vlastnostmi anorganických látek a jsou vybrány tak, aby podávaly ucelený přehled o tradičních i nových odvětvích anorganické chemie, ve škále od pevných látek se speciálními vlastnostmi po biogenní koordinační sloučeniny přechodných kovů. Studijní plán oboru anorganická chemie je úzce propojen s obory makromolekulární chemie a organická chemie, což jeho absolventům umožňuje získat kromě hlubšího vzdělání v jejich oboru i přehled o problematikách typických pro příbuzná odvětví chemie. Předměty jsou doplněny přehledem základních technologií používaných v oboru.

Uplatnění

Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi z oblasti chemie anorganických sloučenin a zároveň praktickými zkušenostmi z jejich syntézy a charakterizace, jakož i základy chemického inženýrství a některých technologií. Orientace v příbuzných chemických oborech mu umožňuje chápat chemické problémy v širších souvislostech a zároveň rozšiřuje možnosti jeho uplatnění. Absolvent se uplatní zejména v laboratořích základního a aplikovaného výzkumu, ale také při přípravě a hodnocení vlastností speciálních anorganických materiálů.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 5 studentů
Studijní program Anorganická, organická a makromolekulární chemie (kód N2827)
Kód oboru 1401T002
Bližší informace na ústavech Ústav anorganické chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi