Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.6.2021 18:55:05
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Biomateriály

Biomateriály

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor je zaměřen na biomateriály využívané pro výrobu lékařských implantátů. Z předchozího bakalářského studia mají studenti základní znalosti z oblasti chemie, fyziky, matematiky, biologie, anatomie člověka a materiálového inženýrství. Magisterský obor je následně podle jejich zaměření detailně seznamuje s kovovými, polymerními, skelnými nebo keramickými biomateriály využívanými k výrobě kloubních a kostních náhrad a fixací, dentálních implantátů, stentů, cévních, kožních a očních implantátů a dalších. Seznámí je rovněž s moderními trendy v této oblasti – tedy s kompozitními materiály a s nanomateriály. U každé skupiny materiálů je důraz kladen na teoretické i praktické aspekty jejich mechanického, fyzikálního a chemického chování ve specifických podmínkách lidského organismu. Studijní obor rovněž seznamuje s technologickými postupy výroby všech typů biomateriálů využívaných v medicíně. Vedle širokých materiálových znalostí získají posluchači oboru podrobné informace z oblasti chemické analýzy materiálů, zkoušení jejich mechanických, fyzikálních a chemických vlastností důležitých pro lékařské aplikace. Nedílnou součástí oboru je práce se světovými databázemi, práce s grafickým softwarem sloužícím k designu implantátů a využití numerických metod sloužících k modelování implantátů. Velký důraz je kladen na samostatnou teoretickou i laboratorní práci při řešení konkrétních problémů a na rozvíjení technického myšlení. Proto posluchači získají také základní informace o technickém kreslení, konstrukcích strojů a zařízení. Nedílnou součástí výuky je dále systém řízení a jakosti v oblasti výroby zdravotnických prostředků, systém platných národních i mezinárodních norem a ochrana průmyslového vlastnictví.

Uplatnění

Absolventi studijního oboru mají přehled o kovových, skelných, keramických, polymerních, kompozitních i nanokrystalických biomateriálech využívaných pro výrobu lékařských implantátů. Detailně rozumí jejich mechanickému chování, chemickým a biologickým interakcím s prostředím lidského organismu. Mají podrobné znalosti z oblasti technologie výroby biomateriálů. Jsou schopni základních činností v oblasti designu implantátů a modelování jejich vlastností. Mají také základní znalosti z oblasti technického kreslení a z oblasti legislativy spojené se zdravotnickými prostředky. Absolventi studijního oboru najdou uplatnění v domácích i zahraničních firmách zabývajících se vývojem, výrobou a distribucí lékařských implantátů. Komplexní materiálové vzdělání umožní absolventům najít uplatnění také v oblasti výzkumu, vývoje a výroby kovových, skelných, keramických a kompozitních materiálů. Rovněž se uplatní ve výzkumných institucích orientovaných na materiálové inženýrství a ve státní správě v oblasti legislativy a standardizace biomateriálů pro medicínu. Absolventi mohou rovněž pokračovat v doktorském studiu v oborech s materiálovým zaměřením.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 35 studentů
Studijní program Chemie materiálů a materiálové inženýrství (kód N2813)
Kód oboru 2808T034
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi