Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 16.7.2020 19:51:50
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Bioinformatika

Bioinformatika

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Bioinformatika je obrazně řečeno biologií v počítači. Není to ovšem klasická biologie, ale biologie na úrovni jednotlivých molekul. Obor proto poskytuje vzdělání v základních disciplínách aplikačního rámce bioinformatiky – vzdělání z oblasti chemických a molekulárně-biologických oborů kombinované s vyváženým souborem profesních znalostí a dovedností z oblasti statistiky a analýzy dat. Toto vzdělání je doplněno o základní znalosti z informatiky, především z algoritmizace a programování, operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí.

Uplatnění

Absolventi mohou pokračovat v magisterském studiu například ve studijním oboru Bioinformatika. Pokud se rozhodnou hledat přímo praktické uplatnění, naleznou je v ústavech zaměřených na biologický, chemický a biotechnologický výzkum, v zemědělství či v chemických, potravinářských, farmaceutických nebo biotechnologických firmách a ve zdravotnických zařízeních. Jejich široký rozhled a mezioborovost z nich pak činí ceněné specialisty, kteří budou schopni pracovat v interdisciplinárních týmech a koordinovat spolupráci mezi přírodovědci a informatiky.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Chemická informatika a bioinformatika (kód B2845)
Kód oboru 3902R061
Navazující studium v oborech Bioinformatika
Bližší informace na ústavech Ústav informatiky a chemie
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi