Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.6.2021 19:15:04
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Bioinformatika

Bioinformatika

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor Bioinformatika navazuje na stejnojmenný bakalářský obor a pokračuje v přípravě odborníků na analýzu, zpracování a interpretaci dat získaných v biologii, biochemii, biomedicíně a dalších souvisejících odvětvích lidské činnosti. Během studia si studenti rozšíří vzdělání v oblastech buněčné a molekulární biologie, genového inženýrství, strukturní biologie a chemické biologie. Studenti se dále prakticky obeznámí s metodami jednorozměrné a vícerozměrné statistiky a výpočetní inteligence, které tvoří rámec pro pochopení pokročilých bioinformatických postupů pracujících s tzv. - omics (genomics, proteomics, …) daty. Velký důraz je kladen na získání specializovaných bioinformatických znalostí z takových oblastí, jako jsou počítačová genomika, strukturní či funkční anotace genomů, analýza transkriptomických nebo proteomických dat, popis a modelování interakčních, regulačních, transkripčních a metabolických drah či chemoinformatická analýza malých organických molekul. Zařazené informatické přednášky pak prohloubí chápání fungování bioinformatických algoritmů. Absolventi budou znát limity jednotlivých bioinformatických postupů, nebudou k nim přistupovat jako k černé skříňce a budou schopni posoudit kvalitu a spolehlivost získaných výsledků.

Uplatnění

Cílem studia je rozšířit a prohloubit vzdělání studentů ve specializovaných oblastech přírodních věd a v bioinformatických metodách a algoritmech. Důraz je kladen na analýzu, zpracování a interpretaci dat s cílem porozumět složitým zákonistem fungování komplexních biologických systémů. Získané přírodovědné vzdělání a mezioborový rozhled dává absolventům dobré předpoklady uplatnit se v interdisciplinárních týmech, kde se stanou cenným odborným a komunikačním článkem mezi přírodovědci a informatiky. Takto profilovaní absolventi najdou uplatnění v široké škále oblastí, mezi něž patří např. farmaceutický průmysl, medicínský výzkum a zdravotnictví, biotechnologie a potravinářství, zemědělství či vývoj softwarových technologií pro řešení biomedicínských či biotechnologických problémů. Velkou poptávku po vzdělaných specialistech ze strany vědeckých infrastruktur budovaných v ČR v rámci různých evropských operačních programů (např. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VaVPI) bude možno uspokojit pouze systematickou výchovou odborníků se silným interdisciplinárním zázemím. To v konečném důsledku povede k posílení výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu České republiky v rámci evropského prostoru. Vzhledem k trvajícímu nedostatku expertů s tímto vzděláním i mimo ČR se pak dá předpokládat též jejich uplatnění v zahraničí.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemická informatika a bioinformatika (kód N2845)
Kód oboru 3902T061
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi