Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 16.7.2020 19:13:49
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor Forenzní chemie se zaměřením na forenzní analýzu materiálů a organických látek zahrnuje předměty zaměřené jak na teoretické, tak na praktické základy forenzních chemických metod, předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce, na teorii a metodiky forenzních postupů a na práci chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz je kladen na spektroskopické, mikroskopické a separační metody, které umožnují stopové a ultrastopové analýzy malých množství vzorků, na analýzy prokazující výbušniny, drogy, farmaka, na detailní analýzu kovových, skelných, keramických, polymerních materiálů. V oblasti forenzní analýzy materiálů si osvojí strukturní a chemickou analýzu materiálů, analýzu jejich mechanických, fyzikálních, chemických vlastností a analýzu přítomných defektů. V rámci speciálních přednášek se studenti seznámí s praktickou odorologií, s metodami analýzy památkových objektů, s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky. Studenti se také seznámí s pokročilými statistickými metodami, aby dokázali přiřadit správnou váhu příslušným analýzám. Mimoto získají i široké znalosti a dovednosti při využívání výpočetní techniky ve své práci (databáze, simulace apod.). S analytickými metodami se studenti seznámí také prakticky v rámci laboratorních prací a laboratorních projektů svázaných s forenzní analýzou. Důraz je ve studijním oboru kladen na využití analytických metod při odhalování pachatelů trestných činů, odhalování příčin a viníků havárií a rovněž při odhalování původu, kvality a pravosti výrobků a předmětů.

Uplatnění

Absolventi studijního oboru mají hluboké znalosti v oblasti chemických látek, kovových, anorganických nekovových a polymerních materiálů a v oblasti analytických metod určených pro látky a materiály. Detailně rozumí teoretickým i praktickým aspektům analytických metod. Mají také základní znalosti z oblasti kriminalistické praxe, odběru a analýzy stop i z oblasti příslušné legislativy. Absolventi studijního oboru tak najdou uplatnění v kriminalistických laboratořích Policie České republiky, v pracovištích České obchodní inspekce, Celní správy České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a dalších státních institucí. Komplexní chemické, analytické a materiálové vzdělání umožní uplatnění rovněž v soukromé sféře ve firmách zabývajících se vývojem, výrobou a distribucí chemických látek, kovových, skelných, keramických a polymerních materiálů. Absolventi se také uplatní v oblasti materiálových a chemických expertíz, v oblasti legislativy a standardizace látek, materiálů a jako soudní znalci. Absolventi mohou rovněž pokračovat v doktorském studiu v oborech s chemickým, materiálovým nebo analytickým zaměřením.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Forenzní analýza (kód N2841)
Kód oboru 2802T017
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi