Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 11.8.2020 14:53:08
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie materiálů

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

FCHT se jediná v ČR zabývá chemií všech typů materiálů (kovové, polymerní, skelné a keramické). Studenti získají informace i o materiálech speciálních (elektronické m., biomateriály, kompozitní m., nanomateriály). Seznámí se s vlastnostmi materiálů, metodami stanovení chemického i fázového složení, s postupy při jejich přípravě a výrobě.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia oboru obvykle pokračují v navazujícím magisterském programu Chemie materiálů a materiálové inženýrství. Jsou žádáni i v materiálovém průmyslu.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Studijní program Aplikovaná chemie a materiály (kód B2819)
Kód oboru 2808R009
Navazující studium v oborech Anorganická chemie
Anorganické nekovové materiály
Biomateriály
Kovové materiály
Makromolekulární chemie
Materiály pro elektroniku
Nanomateriály
Polymerní materiály
Bližší informace na ústavech Laboratoř anorganických materiálů
Ústav anorganické chemie
Ústav chemie pevných látek
Ústav inženýrství pevných látek
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Ústav polymerů
Ústav skla a keramiky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi