Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.6.2021 19:08:05
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Technologie organických látek a chemické speciality

Technologie organických látek a chemické speciality

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studenti se seznamují především s teorií katalyzovaných chemických reakcí, průmyslovou přípravou a aplikací katalyzátorů, se syntézou technologických procesů, s principy a optimalizací malotonážních a velkotonážních technologií. Součástí výuky je i plánování experimentů, zpracování experimentálních a provozních dat, matematické modelování technologických procesů s praktických používáním univerzálních simulačních programů ASPEN PLUS a dalších, analýza bezpečnosti výrob a chemická informatika. Studenti také získávají vědomosti o správné výrobní praxi, statistických metodách hodnocení jakosti, syntéze vsádkových výrob a chemické informatice a praktické dovednosti v analytické chemii.

Uplatnění

Studijní obor poskytuje studentům komplexní znalosti potřebné k samostatné a tvůrčí práci při vývoji, projektování, optimalizaci a řízení chemických procesů a aparátů, při syntéze léčiv a výrobě speciálních chemikálií. Teoretický základ studia tvoří zejména organická chemie, fyzikální chemie a chemické inženýrství, na které navazuje teoretická a technická katalýza, reaktorové inženýrství, malotonážní a velkotonážní technologie, chemické speciality. Součástí výuky je i systematické vzdělávání v aplikaci počítačové techniky, v chemické informatice, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí. Absolventi se uplatňují ve vedoucích funkcích v průmyslové výrobě a výzkumu v chemickém a petrochemickém průmyslu, v projekci chemických technologií i ve firmách zabývajících se výrobou a obchodováním se speciálními organickými látkami.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Chemie a chemické technologie (kód N2801)
Kód oboru 2801T015
Bližší informace na ústavech Ústav organické technologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi