Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 16.7.2020 19:29:07
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Vodíkové a membránové technologie

Vodíkové a membránové technologie

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Vodíkové a membránové technologie nabízejí řešení hned několika současných civilizačních problémů. Ať se jedná o úpravu a výrobu pitné vody, likvidaci ekologických zátěží nebo rozvoj čistší energetiky, například pomocí palivových článků. Studenti stejnojmenného oboru získají kvalitní teoretický přehled o chemických procesech a materiálech, které jsou v dané oblasti využívány. Díky spoluúčasti na výzkumných projektech si mohou navíc ověřit získané znalosti i prakticky a podílet se na vývoji uvedených procesů ve špičkově vybavených laboratořích.

Uplatnění

Absolventi tohoto bakalářského oboru většinou pokračují v navazujícím magisterském studiu. Obor ale poskytuje kvalitní znalostní a dovednostní základ v dané problematice, díky kterému mohou nalézt i přímé uplatnění v praxi, jak při výrobě membrán, tak v průmyslových aplikacích, které membrány přímo využívají. Zmíněné aplikace zahrnují například zpracování a úpravu vody, včetně hi-tech speciality jakou je příprava ultračisté vody pro farmacii a elektroniku, separace plynů či procesy v potravinářském průmyslu. Samostatnou, velmi významnou část tvoří využití membránových procesů v energetice, zejména v oblasti vodíkových technologií jako jsou palivové články a elektrolyzéry vody.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Aplikovaná chemie a materiály (kód B2819)
Kód oboru 2801R023
Navazující studium v oborech Vodíkové a membránové technologie
Základní a speciální anorganické technologie
Bližší informace na ústavech Ústav anorganické technologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi