Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.9.2020 18:55:23
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Vodíkové a membránové technologie

Vodíkové a membránové technologie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Cílem studijního oboru je vyškolit specialisty s teoretickými a praktickými dovednostmi z oblasti membránových procesů a vodíkových technologií. Základem studia jsou předměty z oblasti přípravy a charakterizace materiálů určených k výrobě membrán. V průběhu studia má posluchač možnost zvolit si užší specializaci orientovanou na separační membránové procesy nebo membránové procesy zaměřené na konverzi energie. Vzdělání poskytne absolventům výhodnou startovní pozici pro zahájení profesní kariéry ve výzkumné i průmyslové sféře.

Uplatnění

Znalost problematiky membránových technologií předurčuje uplatnění absolventů na vedoucích pozicích v průmyslových podnicích specializujících se na čištění odpadních vod a procesních roztoků, separaci plynů nebo zpracování potravin. Další možné uplatnění naleznou absolventi v perspektivní oblasti konverze a skladování energie se zvláštním zřetelem na technologie využívající vodík jako nosič energie. Absolventi se mohou prosadit jako pracovníci výzkumných týmů, v průmyslové sféře stejně jako v institucích státní správy.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie a chemické technologie (kód N2801)
Kód oboru 2801T023
Navazující studium v oborech Anorganická technologie
Bližší informace na ústavech Ústav anorganické technologie
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi