Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.9.2020 18:21:00
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Základní a speciální anorganické technologie

Základní a speciální anorganické technologie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor řešící otázky současného světa: klasické i speciální chemické výroby pro výkonnou ekonomiku. Studium prohlubuje a rozvíjí základy získané v průběhu bakalářského studia. Důraz je kladen nejen na teoretickou stránku studované problematiky, ale i na praktické dovednosti při práci na laboratorních projektech. Získané vzdělání poskytne studentům kvalitní základ nezbytný pro úspěšné uplatnění na trhu práce či v akademické sféře.

Uplatnění

Od miligramu po tunu: Absolventi oboru jsou žádanými odborníky se širokým uplatněním v komerčním i státním sektoru. Nacházejí uplatnění nejen ve velkých chemických společnostech, ale i ve výzkumu a vývoji chemických specialit v soukromé sféře nebo v akademickém světě. Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy pro vedoucí pozice v oblasti výroby a vývoje chemických látek, navrhování průmyslových procesů, ochrany životního prostředí a dalších technických oborech. Vedle uplatnění v praxi je možné rozšířit svou specializaci v rámci dalšího vzdělávání v doktorském studiu.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie a chemické technologie (kód N2801)
Kód oboru 2801T014
Navazující studium v oborech Anorganická technologie
Bližší informace na ústavech Ústav anorganické technologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi