Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 11:12:12
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Forenzní biologická analýza

Forenzní biologická analýza

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor Forenzní biologická analýza navazuj na bakalářské studijní obory forenzních věd. Prohlubování znalostí zejména v biologických a analytických vědních disciplínách je plánováno s ohledem na předpokládané uplatnění absolventů ve forenzních laboratořích. Na specializované biochemické, molekulárně biologické, genetické a toxikologické přednášky navazují předměty zaměřené na pokročilé analytické metody v těchto disciplínách včetně technik instrumentální analýzy. Pro získání praktických dovedností jsou do studijního programu zařazeny rozsáhlé bloky specializovaných laboratorních cvičení. Forenzní vědy vyžadují rovněž schopnost profesionálního zpracování a interpretace analytických dat (NMR spektra, hmotnostní spektra, ap.). Za tímto účelem získají posluchači rozsáhlé znalosti v oblastech statistické analýzy dat a budou schopni orientovat se v chemických, genetických a dalších databázích. Předměty vysvětlující principy znalecké činnosti a postupy zajišťování kriminalistických stop umožní bezproblémovou spolupráci absolventů s orgány trestního řízení. Součástí studia je individuální práce studentů na analyticky zaměřených výzkumných projektech Fakulty a jejích partnerských organizací. Studijní program oboru je koncipován tak, že volbou povinně volitelných předmětů a doporučených předmětů se může student profilovat kromě hlavního směru, zaměřeného na analýzu tkání a dalších biologických vzorků, také do oblasti analýzy potravinářských surovin a produktů.

Uplatnění

Hluboké teoretické znalosti a rozsáhlé praktické dovednosti umožní absolventům oboru uplatnění nejen v kriminalistických laboratořích. Dosažené vzdělání získané formou specializovaných přednášek, cvičení a rozsáhlých bloků praktické laboratorní výuky v biochemii, molekulární biologii, genetice a pokročilých analytických metodách, doplněné rozsáhlými znalostmi v oblasti statistické analýzy dat a práce s databázemi, schopnost kvalifikované stopové analýzy cizorodých, toxických a omamných látek dělá z absolventů špičkové analytiky s širokým uplatněním ve výzkumných laboratořích, laboratořích státní správy, zdravotnických laboratořích a kontrolních průmyslových laboratořích daného zaměření. Znalosti biochemické analýzy tkání a DNA poskytují možnosti uplatnění absolventů i v laboratořích zaměřených např. na prenatální diagnostiku nebo diagnostiku dědičných chorob, či dopingovou kontrolu. Dostatečné vzdělání v oblasti zpracování a interpretace dat včetně schopností praktického využití databází rozšiřuje možnost uplatnění absolventů jako soudních znalců, posuzovatelů pojistných podvodů, ap.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Studijní program Forenzní analýza (kód N2841)
Kód oboru 2802T018
Bližší informace na ústavech Ústav analýzy potravin a výživy
Ústav biochemie a mikrobiologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit responzivní verzi