Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 08:44:14
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/obory/S/obory/obor/FPBT-FABI/rok/2019/detaily'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Forenzní biologická analýza

Forenzní biologická analýza

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Magisterský studijní obor Forenzní biologická analýza navazuj na bakalářské studijní obory forenzních věd. Prohlubování znalostí zejména v biologických a analytických vědních disciplínách je plánováno s ohledem na předpokládané uplatnění absolventů ve forenzních laboratořích. Na specializované biochemické, molekulárně biologické, genetické a toxikologické přednášky navazují předměty zaměřené na pokročilé analytické metody v těchto disciplínách včetně technik instrumentální analýzy. Pro získání praktických dovedností jsou do studijního programu zařazeny rozsáhlé bloky specializovaných laboratorních cvičení. Forenzní vědy vyžadují rovněž schopnost profesionálního zpracování a interpretace analytických dat (NMR spektra, hmotnostní spektra, ap.). Za tímto účelem získají posluchači rozsáhlé znalosti v oblastech statistické analýzy dat a budou schopni orientovat se v chemických, genetických a dalších databázích. Předměty vysvětlující principy znalecké činnosti a postupy zajišťování kriminalistických stop umožní bezproblémovou spolupráci absolventů s orgány trestního řízení. Součástí studia je individuální práce studentů na analyticky zaměřených výzkumných projektech Fakulty a jejích partnerských organizací. Studijní program oboru je koncipován tak, že volbou povinně volitelných předmětů a doporučených předmětů se může student profilovat kromě hlavního směru, zaměřeného na analýzu tkání a dalších biologických vzorků, také do oblasti analýzy potravinářských surovin a produktů.

Uplatnění

Hluboké teoretické znalosti a rozsáhlé praktické dovednosti umožní absolventům oboru uplatnění nejen v kriminalistických laboratořích. Dosažené vzdělání získané formou specializovaných přednášek, cvičení a rozsáhlých bloků praktické laboratorní výuky v biochemii, molekulární biologii, genetice a pokročilých analytických metodách, doplněné rozsáhlými znalostmi v oblasti statistické analýzy dat a práce s databázemi, schopnost kvalifikované stopové analýzy cizorodých, toxických a omamných látek dělá z absolventů špičkové analytiky s širokým uplatněním ve výzkumných laboratořích, laboratořích státní správy, zdravotnických laboratořích a kontrolních průmyslových laboratořích daného zaměření. Znalosti biochemické analýzy tkání a DNA poskytují možnosti uplatnění absolventů i v laboratořích zaměřených např. na prenatální diagnostiku nebo diagnostiku dědičných chorob, či dopingovou kontrolu. Dostatečné vzdělání v oblasti zpracování a interpretace dat včetně schopností praktického využití databází rozšiřuje možnost uplatnění absolventů jako soudních znalců, posuzovatelů pojistných podvodů, ap.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Studijní program Forenzní analýza (kód N2841)
Kód oboru 2802T018
Bližší informace na ústavech Ústav analýzy potravin a výživy
Ústav biochemie a mikrobiologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi