Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 11.8.2020 13:47:31
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Technologie potravin (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Technologie potravin (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Obor tvoří jedinečné spojení chemických, analytických, procesních, technologických a ekonomických směrů, což umožňuje absolventům získat komplexní znalosti s širokým uplatněním v praxi. Student získá průřezový přehled přes moderní i tradiční potravinářské výroby, schopnosti posoudit vliv používaných zpracovatelských procesů na nutriční vlastnosti potravinářských výrobků a vyhodnotit problematiku vlivu oborových disciplín na životní prostředí. Důležitou součást výuky tvoří laboratorní cvičení, při kterých absolventi oboru získávají znalosti potřebné pro řízení a kontrolu výroby pomocí speciálních analyticko-kontrolních metod, jsou schopni vyhodnotit kvalitu používaných surovin, meziproduktů i finálních výrobků za použití široké škály chemických, fyzikálně-chemických a mikrobiologických metod. Studenti se ve svých projektech a závěrečných pracích, často prováděných ve spolupráci s průmyslovými podniky, též podílejí na vývoji nových potravin s vysokých zdravotním benefitem zejména pro specifické skupiny obyvatelstva. Jsou též připravování pro zavádění nových perspektivních procesů se sníženou ekologickou zátěží, minimalizace energetické spotřeby a maximální udržení výživové hodnoty. Pro tyto cíle je v oboru připravena potřebná struktura a návaznost předmětů i s možností specializační volby.

Uplatnění

Díky svému komplexnímu vzdělání mají absolventi oboru vyjímečně široké možnosti uplatnění ve výrobní, výzkumné, kontrolní a obchodní praxi. Studenti oboru nalézají místa v provozních a kontrolních laboratořích, jako technologové při řízení výrob, v managementu výrobních potravinářských podniků a obchodních organizacích a v institucích zabývajících se výzkumem a vývojem nových výrobků a postupů v potravinářských a biochemických výrobách. Velká část absolventů pokračuje dále v magisterském studiu v navazujících oborech.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Litvínov
Kapacita 20 studentů
Studijní program Potravinářská a biochemická technologie (kód B2902)
Kód oboru 2901R013
Bližší informace na ústavech Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi