Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.6.2021 19:25:52
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Technologie potravin

Technologie potravin

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Obecným cílem studijního programu je příprava absolventů, jejichž znalosti vycházejí ze současných teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje, kteří jsou schopni samostatné tvůrčí činnosti a aplikace nabytých znalostí při řešení konkrétních úkolů a kteří mohou pokračovat v doktorském studiu, a to ve směrech určených charakteristikou a profilem absolventa. Obor zahrnuje detailní výuku jak tradičních, tak moderních potravinářských technologií. Inženýrské přístupy jsou kombinovány s chemickou, biochemickou a mikrobiologickou podstatou procesů a s metodikou vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Absolventi získají hluboké teoretické znalosti ve zmiňovaných disciplínách, které jim umožní aplikovat teoretické znalosti v praxi, vedou k vytvoření předpokladů pro celoživotní vzdělávání a umožní se profesně věnovat vědeckému výzkumu.

Uplatnění

Cílem studijního oboru Technologie potravin je připravit odborníky s vysokou znalostí z oblasti chemie a biochemie, potravinářského inženýrství, biologických věd a výživy se schopnostmi aplikovat teoretické znalosti v praxi. Základ vzdělání tvoří znalosti všech oblastí chemie a biochemie, moderní analytiky, matematiky a statistiky, fyziky a materiálových charakteristik, mikrobiologie, potravinářského inženýrství, potravinářských technologií, potravinářské analytiky, výživy, kontroly jakosti a potravinářské legislativy. Na tomto základě jsou rozvíjeny další disciplíny studijního oboru zaměřené na jednotlivé potravinářské technologie. Ve všech předmětech studijního oboru jsou především aplikovány poznatky biochemie, chemie potravin, koloidní chemie, mikrobiologie, potravinářského inženýrství a základů výživy s rozsáhlým uplatněním výpočetní techniky zaměřené na kontrolu jakosti ve výrobě a řízení výrobních procesů. Absolventi se uplatňují např. při řízení a kontrole jakosti surovin a výrobků, při řízení výroby na všech úrovních v podnicích zabývajících se výrobou a distribucí potravin. Ve všech těchto oblastech se uplatňují absolventi také ve vývoji výrobků, firemním výzkumu a v podnikatelské činnosti. Dále se někteří absolventi uplatňují ve státních a regionálních inspekčních orgánech. Díky širokému rozsahu základních znalostí se absolventi uplatňují i v jiných oborech a po doplnění potřebných znalostí v ekonomických funkcích.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 45 studentů
Studijní program Technologie potravin (kód N2904)
Kód oboru 2901T013
Bližší informace na ústavech Ústav konzervace potravin
Ústav mléka, tuků a kosmetiky
Ústav sacharidů a cereálií
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi