Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 11.8.2020 15:58:22
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Analytická chemie životního prostředí

Analytická chemie životního prostředí

Bakalářský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Chceme-li znát kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, bez analytické chemie a jí poskytovaných dat se neobejdeme. Luštění z ruky nebo předpověď z křišťálové koule mezi současné analytické metody již nepatří. Spoléháme se na exaktní a pokud možno rychlé chemické a fyzikálně-chemické metody poskytující podklady pro vyhodnocování stavu životního prostředí a pro další rozhodování.

Uplatnění

Absolventi jsou připraveni tak, aby byli schopni odejít do praxe nejen ve svém specializovaném oboru, ale i v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Tříleté bakalářské studium v oboru Analytická chemie životního prostředí umožňuje jeho absolventům odejít do praxe nebo se ucházet o následné magisterské studium ve všech studijních programech technické chemie a programech souvisejících se studiem analytiky, chemie a technologie ochrany životního prostředí. Obecné a základní předměty jsou voleny tak, aby vedly k pochopení oborových a specializačních předmětů. Absolventi mohou najít uplatnění nejenom v laboratořích, ale i ve státní správě a na místních úřadech, v průmyslových a zemědělských podnicích, výzkumných a vývojových organizacích, útvarech záchranného systému, projektových organizacích, celních a dopravních společnostech a ve sdělovacích prostředcích na funkcích, jejichž pracovní náplň souvisí s inženýrským pohledem na řešení ekologických problémů.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (kód B2814)
Kód oboru 2805R013
Bližší informace na ústavech Ústav chemie ochrany prostředí
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ústav technologie vody a prostředí
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi