Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 11.8.2020 15:11:57
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní environmentální analýza)

Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní environmentální analýza)

Bakalářský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Obor se koncentruje na všechny tři složky životního prostředí: vodu, ovzduší a tuhé matrice (půdu, popílky, sedimenty atd.). Základ studia tvoří přednášky a semináře z oborů chemie, environmentálního inženýrství, environmentální analýzy, toxikologie a kriminalistiky. V laboratorních cvičeních si studenti osvojí též odpovídající praktické dovednosti a návyky. Kromě toho budou studenti vzděláni také v oblasti informační techniky. Studenti mohou navíc, dle vlastního výběru, přímo spolupracovat na analyticky zaměřených výzkumných projektech. Studenti se rovněž seznámí se základy kriminalistiky.

Uplatnění

Studium umožňuje jeho absolventům odejít do praxe nebo se ucházet o následné magisterské studium ve všech studijních programech technické chemie a programech souvisejících se studiem analytiky a chemie a technologie ochrany životního prostředí. Absolventi jsou připraveni tak, aby byli schopni odejít do praxe nejen ve svém specializovaném oboru, ale i v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Budou mít však kvalitní chemický základ z oblasti analýzy organických i anorganických látek a životního prostředí s důrazem na aspekty související s forenzní analýzou (hledání původců havárií a znečištění, identifikace původu požárů, průkaz nesprávné aplikace chemikálií v životním prostředí, stopová analýza organických látek v životním prostředí, rozhodčí postupy v soudních sporech atd.). Naleznou uplatnění nejen v kriminalistických laboratořích, ale solidní znalost analytických postupů jim zajistí možnost realizace i v různých výzkumných laboratořích, průmyslových podnicích a státních institucích, kde je nutná analytická kontrola surovin, materiálů a produktů. Schopnost kvalifikované stopové analýzy a detailní znalost analytických postupů otevřou absolventům dveře také do provozních a výzkumných laboratoří orientovaných na environmentální analýzu, požární ochranu atd. Absolvent se může uplatnit i v řídící a manažérské sféře.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Forenzní analýza (kód B2841)
Kód oboru 2802R013
Bližší informace na ústavech Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi