Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.6.2021 19:29:01
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie

Navazující magisterský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Navazující magisterský studijní obor vychází z chemických a biologických základů předcházejícího bakalářského studia a vytváří předpoklady pro uplatnění v managementu podniků zejména v oblasti interakcí průmyslových aktivit a životního prostředí. Absolventi oboru Průmyslová ekologie dokážou řešit otázky týkající se životního prostředí ve spolupráci s technickými a technologickými nástroji environmentálního managementu. Předkládané studium je výrazně mezioborové především z pohledu spojení studia chemických, chemicko-technologických a biologických předmětů.

Uplatnění

Dvouleté magisterské studium v oboru Průmyslová ekologie umožňuje jeho absolventům odejít do praxe nebo se ucházet o následné doktorské studium ve všech studijních programech technické chemie a programech souvisejících se studiem průmyslové ekologie, technologie paliv, odpadového hospodářství, chemie a technologie ochrany životního prostředí. Absolventi mohou najít uplatnění nejenom přímo na poli managementu podniků zabývajících se snižováním dopadů lidské činnosti na životní prostředí, ale i ve specializovaných pozicích jako ekologové v průmyslových a zemědělských podnicích, dále v oblastech odpadového hospodářství, ve státní správě a na místních úřadech, výzkumných a vývojových organizacích, útvarech záchranného systému, projektových organizacích, celních a dopravních společnostech a ve sdělovacích prostředcích na funkcích, jejichž pracovní náplň souvisí s inženýrským pohledem na řešení problémů životního prostředí.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (kód N2814)
Kód oboru 2805T016
Bližší informace na ústavech Ústav energetiky
Ústav chemie ochrany prostředí
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ústav technologie vody a prostředí
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi