Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 11:10:23
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytická chemie a jakostní inženýrství

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402006 Separační metody 2/3/0 Z+Zk 6
N402020 Teoretické základy analytické chemie 2/1/0 Zk 4
N402042 Analytická chemometrika 2/1/0 Z+Zk 4
N402046 Semestrální práce oboru analytická chemie I 0/4/0 KZ 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N402005 Atomová spektroskopie 2/2/0 Z+Zk 5
N402029 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 1/0/0 Zk 2
N402030 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 1/0/0 Zk 2
N402032 Techniky měření a interpretace NMR spekter 1/0/0 Zk 2
N403021 Kvantová chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N413006 Fourierova transformace 2/2/0 Z+Zk 5
N413007 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402015 Molekulová spektroskopie 2/3/0 Z+Zk 6
N402039 Vícerozměrné statistické metody 2/2/0 Z+Zk 5
N402040 Systémy managementu jakosti 2/0/0 Zk 3
N402047 Semestrální práce oboru analytická chemie II 0/7/0 KZ 7
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N143043 Databáze v chemické a forenzní analýze 1/1/0 Z+Zk 3
N402016 Bioanalytické metody 2/0/0 Zk 3
N402021 Radioanalytické metody 2/2/0 Z+Zk 5
N402086 Metody stopové a ultrastopové analýzy 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402012 Elektroanalytické metody 2/3/0 Z+Zk 6
N402048 Semestrální práce oboru analytická chemie III 0/4/0 KZ 4
N402057 Metrologie v chemii 0/1/0 Zk 2
N402089 Laboratorní projekt oboru analytická chemie 0/0/10 KZ 7
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N108006 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
N402014 Metody strukturní a povrchové analýzy 2/0/0 Zk 3
N402038 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 2/1/0 Z+Zk 4
N402102 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 2/0/0 Zk 3
N402102 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi