Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 31.1.2023 18:08:08
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Inženýrská informatika

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101018 Základy anorganické chemie 0/0/0 None 0
N143013 Chemická informatika 0/0/0 None 0
N409010 Bilanční výpočty 0/0/0 None 0
N409046 Operační systémy a sítě 0/0/0 None 0
N413022 Matematika I 0/0/0 None 0
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/0/0 None 0
N445078 Úvod do programování a algoritmů 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N413003 Matematika II 0/0/0 None 0
N444001 Fyzika I 0/0/0 None 0
N445004 Matematické metody v inženýrství 0/0/0 None 0
N445006 Počítačová grafika 0/0/0 None 0
N445007 Objektově orientované programování 0/0/0 None 0
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N413018 Diskrétní matematika 0/0/0 None 0
N445003 Databázové systémy 0/0/0 None 0
N445005 Webdesign I 0/0/0 None 0
N445008 Tabulkové aplikace 0/0/0 None 0
N445012 Zpracování signálů 0/0/0 None 0
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N111009 Toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/0 None 0
N445055 Programovací techniky 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N403032 Základy fyzikální chemie 0/0/0 None 0
N445022A Zpracování obrazů I 0/0/0 None 0
N445054 Počítačový sběr dat 0/0/0 None 0
N445059 Webdesign II 0/0/0 None 0
N445079 Projekt inženýrské informatiky I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N409005 Úvod do chemických technologií 0/0/0 None 0
N444007 Základy elektroniky 0/0/0 None 0
N445052 Návrhy databázových systémů 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N409002A Chemické inženýrství I 0/0/0 None 0
N413004A Aplikovaná statistika 0/0/0 None 0
N444004 Měřicí a řídicí technika 0/0/0 None 0
N445028 Počítačové řídicí systémy 0/0/0 None 0
N445030 Umělá inteligence 0/0/0 None 0
N445081 Projekt inženýrské informatiky II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N445011 Prezentační dovednosti 0/0/0 None 0
N445056 Řízení projektů 0/0/0 None 0
N445086 Základy mikroprocesorové techniky 0/0/0 None 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 0/0/0 None 0
N445019 Logické řízení 0/0/0 None 0
N445047 Angličtina pro informatiku 0/0/0 None 0
N963014 Bakalářská práce 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N319004 Biotechnologie I 0/0/0 None 0
N409013A Laboratoř chemického inženýrství 0/0/0 None 0
N444012 Metrologie 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi