Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.10.2021 17:31:21
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N111009 Toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N402077 Úvod do nano a mikrotechologií 3/0/0 Zk 4
N409010 Bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N403011A Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N107001 Anorganické nekovové materiály 2/0/0 Zk 3
N413010 Počítačový algebraický systém Maple 0/2/0 KZ 2
N444005 Základy strojnictví 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402002A Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
N403013A Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N403041 Fyzikální chemie mikrosvěta 3/2/0 Z+Zk 6
N409002A Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N108004 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
N320001 Biochemie I 3/0/0 Zk 5
N413004A Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
N413005 Numerické metody 3/2/0 Z+Zk 7
N437005 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
N444006 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143013A Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
N402003A Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N402078 Moderní analytické metody pro nanotechnologie 2/0/0 Zk 3
N403036 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 2/1/0 Z+Zk 4
N409013A Laboratoř chemického inženýrství 0/0/3 KZ 3
N409071 Disperzní systémy I 3/2/0 Z+Zk 7
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N403003 Základy chemicko-inženýrské termodynamiky 1/2/0 Z+Zk 4
N409055 Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy 2/0/0 Zk 3
N444007 Základy elektroniky 2/2/0 Z+Zk 5
N445004 Matematické metody v inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402079 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů 0/0/4 KZ 3
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/1/0 KZ 2
N409073 Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů 0/0/4 KZ 3
N444010 Biofyzika 2/1/0 Z+Zk 4
N444028 Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory 3/1/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N403017 Počítačová chemie 2/0/0 Zk 3
N409003 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
N409012 Inženýrství biologických procesů 2/1/0 Z+Zk 4
N409072 Disperzní systémy II 2/1/0 Z+Zk 4
N409075 Inovace strukturovaných produktů 2/1/0 Z+Zk 4
N437022 Základy marketingu chemických výrobků 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů 2/1/0 Z+Zk 4
N409074 Seminář nano a mikrotechnologií 0/3/0 Z 3
N444004A Měřicí a řídicí technika 2/0/0 Zk 3
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 0/0/3 KZ 3
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N126026 Základy nanomateriálů 2/0/0 Zk 3
N403007 Teoretická chemie 3/1/0 Z+Zk 5
N409011 Chemický průmysl a životní prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
N437001 Základy logistiky 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi