Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.11.2021 11:57:26
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 0/0/0 None 0
N111009 Toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N402077 Úvod do nano a mikrotechnologií 0/0/0 None 0
N409010 Bilanční výpočty 0/0/0 None 0
N413022 Matematika I 0/0/0 None 0
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110004 Organická chemie I 0/0/0 None 0
N403011A Fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N413003 Matematika II 0/0/0 None 0
N444001 Fyzika I 0/0/0 None 0
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/0 None 0
N107001 Anorganické nekovové materiály 0/0/0 None 0
N413010 Počítačový algebraický systém Maple 0/0/0 None 0
N444005 Základy strojnictví 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402002A Analytická chemie I 0/0/0 None 0
N403013A Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N403041 Fyzikální chemie mikrosvěta 0/0/0 None 0
N409002A Chemické inženýrství I 0/0/0 None 0
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/0 None 0
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N108004 Úvod do studia materiálů 0/0/0 None 0
N320001 Biochemie I 0/0/0 None 0
N413004A Aplikovaná statistika 0/0/0 None 0
N413005 Numerické metody 0/0/0 None 0
N437005 Podniková ekonomika 0/0/0 None 0
N444006 Fyzika II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143013A Chemická informatika 0/0/0 None 0
N402003A Laboratoř analytické chemie I 0/0/0 None 0
N402078 Moderní analytické metody pro nanotechnologie 0/0/0 None 0
N403036 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 0/0/0 None 0
N409013A Laboratoř chemického inženýrství 0/0/0 None 0
N409071 Disperzní systémy I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N403003 Základy chemicko-inženýrské termodynamiky 0/0/0 None 0
N409055 Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy 0/0/0 None 0
N444007 Základy elektroniky 0/0/0 None 0
N445004 Matematické metody v inženýrství 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402079 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů 0/0/0 None 0
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/0/0 None 0
N409073 Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů 0/0/0 None 0
N444010 Biofyzika 0/0/0 None 0
N444028 Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N403017 Počítačová chemie 0/0/0 None 0
N409003 Chemické inženýrství II 0/0/0 None 0
N409012 Inženýrství biologických procesů 0/0/0 None 0
N409072 Disperzní systémy II 0/0/0 None 0
N409075 Inovace strukturovaných produktů 0/0/0 None 0
N437022 Základy marketingu chemických výrobků 0/0/0 None 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů 0/0/0 None 0
N409074 Seminář nano a mikrotechnologií 0/0/0 None 0
N444004A Měřicí a řídicí technika 0/0/0 None 0
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 0/0/0 None 0
N963014 Bakalářská práce 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N126026 Základy nanomateriálů 0/0/0 None 0
N403007 Teoretická chemie 0/0/0 None 0
N409011 Chemický průmysl a životní prostředí 0/0/0 None 0
N437001 Základy logistiky 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit responzivní verzi