Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 03:32:42
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
V834001 Angličtina - pokročilí I 0/0/0 None 0
V834003 Angličtina - mírně pokročilí I 0/0/0 None 0
V8340037 Seminář z angličtiny 0/0/0 None 0
V8340038 Český jazyk I 0/0/0 None 0
V8340040 Němčina pro inženýry I 0/0/0 None 0
V834005 Angličtina - středně pokročilí I 0/0/0 None 0
V834007 Němčina - začátečníci I 0/0/0 None 0
V834009 Němčina - mírně pokročilí I 0/0/0 None 0
V834011 Němčina - středně pokročilí I 0/0/0 None 0
V834013 Francouzština - začátečníci I 0/0/0 None 0
V834015 Francouzština - mírně pokročilí I 0/0/0 None 0
V834017 Francouzština - středně pokročilí I 0/0/0 None 0
V834019 Ruština - začátečníci I 0/0/0 None 0
V834021 Ruština - středně pokročilí I 0/0/0 None 0
V834023 Španělština - začátečníci I 0/0/0 None 0
V834025 Španělština - mírně pokročilí I 0/0/0 None 0
V834027 Španělština - středně pokročilí I 0/0/0 None 0
V834029 Ruština - mírně pokročilí I 0/0/0 None 0
V834031 Angličtina – pokročilí plus I 0/0/0 None 0
V834033 Němčina - pokročilí I 0/0/0 None 0
N101001 Bezpečnost a legislativa v chemii 0/0/0 None 0
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/0 None 0
N105002 Elektrochemické procesy 0/0/0 None 0
N106001 Degradace materiálů 0/0/0 None 0
N106003 Koroze materiálů 0/0/0 None 0
N106006 Vlastnosti a zkoušení kovů 0/0/0 None 0
N106009 Historické způsoby výroby a zpracování kovů 0/0/0 None 0
N106025 Povrchové úpravy a konzervování kovů 0/0/0 None 0
N106037 Zpracování odpadů 0/0/0 None 0
N107005 Technická mineralogie 0/0/0 None 0
N107006 Základy sklářských a keramických technologií 0/0/0 None 0
N107021 Zpracování odpadů-stavební hmoty,sklo,keramika 0/0/0 None 0
N107022 Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky 0/0/0 None 0
N108001 Struktura krystalů 0/0/0 None 0
N108003 Úvod do mineralogie 0/0/0 None 0
N108004 Úvod do studia materiálů 0/0/0 None 0
N108018 Gemologie 0/0/0 None 0
N108021 Analýza pevných léčiv 0/0/0 None 0
N108022 Chemie a fyzika pevných léčiv 0/0/0 None 0
N110005 Organická chemie II 0/0/0 None 0
N111014 Inženýrství farmaceutických výrob 0/0/0 None 0
N112001 Fyzika polymerů 0/0/0 None 0
N112004 Metody charakterizace polymerních látek 0/0/0 None 0
N126003 Struktura a vlastnosti polymerů 0/0/0 None 0
N126012 Úvod do elektroniky 0/0/0 None 0
N148003 Preventivní konzervace 0/0/0 None 0
N148009 Metody průzkumu památek 0/0/0 None 0
N148016 Dějiny uměleckých řemesel-sklo,keramika a porcelán 0/0/0 None 0
N148017 Dějiny uměleckých řemesel-kovy 0/0/0 None 0
N148027 Historie výroby a zpracování textilií 0/0/0 None 0
N148028 Chemie vláken 0/0/0 None 0
N148031 Konzervování textilu 0/0/0 None 0
N148040 Technická dokumentace oděvů 0/0/0 None 0
N148067 Dějiny odívání 0/0/0 None 0
N215001 Technické výpočty na PC 0/0/0 None 0
N215005 Základy zpracování a využití ropy 0/0/0 None 0
N215006 Organické technologie 0/0/0 None 0
N215007 Analýza paliv 0/0/0 None 0
N216001 Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu 0/0/0 None 0
N216007 Chemie ovzduší 0/0/0 None 0
N216023 Zpracování odpadních plynů 0/0/0 None 0
N217001 Analytika vody 0/0/0 None 0
N217006 Základy čištění odpadních vod 0/0/0 None 0
N217008 Úprava vody 0/0/0 None 0
N217031 Technologie výroby bioplynu a biovodíku 0/0/0 None 0
N218005 Úprava napájecích a užitkových vod 0/0/0 None 0
N218026 Alternativní zdroje energie I 0/0/0 None 0
N240007 Environmentální dopady-Posuzování životního cyklu 0/0/0 None 0
N251005 Laboratoř paliv 0/0/0 None 0
N319033 Hygiena a bezpečnost v mikrobiologii 0/0/0 None 0
N320003 Seminář z biochemie I 0/0/0 None 0
N320009 Mikrobiologie 0/0/0 None 0
N320081 Molekulová genetika a analýza DNA 0/0/0 None 0
N322024 Základy kosmetiky 0/0/0 None 0
N323009 Zdravotní nezávadnost potravin 0/0/0 None 0
N323035 Analýza potravin a přírodních produktů 0/0/0 None 0
N324001 Principy úchovy a balení potravin 0/0/0 None 0
N342026 Seminář chemického modelování 0/0/0 None 0
N342029 Základy vědecké komunikace 0/0/0 None 0
N402004 Analytická chemie II 0/0/0 None 0
N402007A Laboratoř analytické chemie II 0/0/0 None 0
N403001 Fyzikálně-chemické vlastnosti látek 0/0/0 None 0
N403008 Elektrochemie 0/0/0 None 0
N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 0/0/0 None 0
N409002A Chemické inženýrství I 0/0/0 None 0
N409003 Chemické inženýrství II 0/0/0 None 0
N409017 Produktové inženýrství I 0/0/0 None 0
N413005 Numerické metody 0/0/0 None 0
N413039 Fourierova transformace pro studenty bakalářského studia 0/0/0 None 0
N437004 Základy marketingu 0/0/0 None 0
N437005 Podniková ekonomika 0/0/0 None 0
N437016 Základy podnikového financování 0/0/0 None 0
N437019 Marketing v potravinářství 0/0/0 None 0
N437022 Základy marketingu chemických výrobků 0/0/0 None 0
N437037 Rozvoj sociálních kompetencí 0/0/0 None 0
N437060 Systematické řešení problémů 0/0/0 None 0
N437061 Úvod do podnikání 0/0/0 None 0
N444004 Měřicí a řídicí technika 0/0/0 None 0
N444006 Fyzika II 0/0/0 None 0
N444010 Biofyzika 0/0/0 None 0
N445003 Databázové systémy 0/0/0 None 0
N445005 Webdesign I 0/0/0 None 0
N445008 Tabulkové aplikace 0/0/0 None 0
N445011 Prezentační dovednosti 0/0/0 None 0
N445012 Zpracování signálů 0/0/0 None 0
N445028 Počítačové řídicí systémy 0/0/0 None 0
N445030 Umělá inteligence 0/0/0 None 0
N445055 Programovací techniky 0/0/0 None 0
N445056 Řízení projektů 0/0/0 None 0
N445078 Úvod do programování a algoritmů 0/0/0 None 0
N445081 Projekt inženýrské informatiky II 0/0/0 None 0
N445086 Základy mikroprocesorové techniky 0/0/0 None 0
N832001 Mikroekonomie 0/0/0 None 0
N832041 Evropské dějiny 0/0/0 None 0
N832045 Mezinárodní ekonomie 0/0/0 None 0
N832048 Právo duševního vlastnictví 0/0/0 None 0
N832049 Prezentační dovednosti 0/0/0 None 0
N832051 Vědecká žurnalistika 0/0/0 None 0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi