Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 20:32:37
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Volitelné předměty

3. ročník

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
N101008 Struktura a vlastnosti materiálů 0/0/0 None 0
N105001 Aplikované chemické procesy 0/0/0 None 0
N106004 Metalurgie 0/0/0 None 0
N106018 Kovové materiály 0/0/0 None 0
N106027 Technologie zpracování kovů 0/0/0 None 0
N107001 Anorganické nekovové materiály 0/0/0 None 0
N107004 Metody charakterizace látek 0/0/0 None 0
N107023 Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky 0/0/0 None 0
N107028 Glazury, engoby, keramické barvy a dekorační techniky 0/0/0 None 0
N108002 Monokrystaly 0/0/0 None 0
N110006 Strukturní analýza 0/0/0 None 0
N110023 Struktura a reaktivita organických látek 0/0/0 None 0
N110026 Základy farmakochemie 0/0/0 None 0
N111005 Katalýza 0/0/0 None 0
N111006 Procesy v ochraně životního prostředí 0/0/0 None 0
N111042 Jištění kvality technologických procesů 0/0/0 None 0
N111045 Výzkum a vývoj léčiv 0/0/0 None 0
N112006 Technologie zpracování polymerních materiálů 0/0/0 None 0
N112036 Suroviny pro polymerní materiály 0/0/0 None 0
N126002 Materiály pro elektroniku 0/0/0 None 0
N126026 Základy nanomateriálů 0/0/0 None 0
N148001 Stavební materiály památek a jejich degradace 0/0/0 None 0
N148018 Dějiny uměleckých řemesel-textil 0/0/0 None 0
N148030 Konstrukce střihů 0/0/0 None 0
N215002 Základy spalovacích procesů 0/0/0 None 0
N216003 Základy zpracování a využití uhlí a plynu 0/0/0 None 0
N217002 Průmyslové odpadní vody 0/0/0 None 0
N217003 Hydrochemie 0/0/0 None 0
N217004 Decentralizované zpracování odpadních vod 0/0/0 None 0
N217005 Distribuční sítě a stokování 0/0/0 None 0
N217016 Ochrana čistoty vod 0/0/0 None 0
N218001 Využití jaderných paliv 0/0/0 None 0
N218004 Základy energetiky 0/0/0 None 0
N218026A Alternativní zdroje energie I 0/0/0 None 0
N218027 Alternativní zdroje energie II 0/0/0 None 0
N240010 Ekologie 0/0/0 None 0
N240031 Management chemických látek (REACH) 0/0/0 None 0
N319001 Biologie buňky 0/0/0 None 0
N319004 Biotechnologie I 0/0/0 None 0
N319005 Biotechnologie II 0/0/0 None 0
N319006 Fyziologie průmyslových mikroorganismů 0/0/0 None 0
N320006 Bioanalytické metody 0/0/0 None 0
N321001 Potravinářské technologie a biotechnologie 0/0/0 None 0
N322001 Technologie potravin II 0/0/0 None 0
N322002 Fyzikální vlastnosti potravin I 0/0/0 None 0
N322026 Probiotika a funkční potraviny I 0/0/0 None 0
N323001 Chemie potravin 0/0/0 None 0
N323004 Senzorická analýza 0/0/0 None 0
N323010 Analýza potravin v kontrolní praxi 0/0/0 None 0
N324002 Produkce potravinářských surovin 0/0/0 None 0
N342002 Suroviny z obnovitelných zdrojů 0/0/0 None 0
N342005 Strukturní analýza přírodních látek 0/0/0 None 0
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/0 None 0
N403002 Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření 0/0/0 None 0
N403007 Teoretická chemie 0/0/0 None 0
N403014 Fyzikální chemie II 0/0/0 None 0
N403036 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 0/0/0 None 0
N409001 Potravinářské inženýrství a bioinženýrství 0/0/0 None 0
N409002 Chemické inženýrství I 0/0/0 None 0
N413003 Matematika II 0/0/0 None 0
N413008A Užitá matematika 0/0/0 None 0
N413009 Základy matematické optimalizace 0/0/0 None 0
N413017 Finanční matematika 0/0/0 None 0
N413031 Matematika III 0/0/0 None 0
N413033 Matematika pro kvantovou chemii 0/0/0 None 0
N437001 Základy logistiky 0/0/0 None 0
N437003 Management podnikových procesů 0/0/0 None 0
N437006 Účetnictví 0/0/0 None 0
N437038 Řízení vlastního rozvoje a kariéry 0/0/0 None 0
N437059 Vyjednávání a konfliktní komunikace 0/0/0 None 0
N444005 Základy strojnictví 0/0/0 None 0
N444007 Základy elektroniky 0/0/0 None 0
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 0/0/0 None 0
N445002 Algoritmizace a programování 0/0/0 None 0
N445004 Matematické metody v inženýrství 0/0/0 None 0
N445006 Počítačová grafika 0/0/0 None 0
N445007 Objektově orientované programování 0/0/0 None 0
N445022A Zpracování obrazů I 0/0/0 None 0
N445044 Grafy v inženýrství 0/0/0 None 0
N445052 Návrhy databázových systémů 0/0/0 None 0
N445054 Počítačový sběr dat 0/0/0 None 0
N445070 Geografické informační systémy 0/0/0 None 0
N832005 Makroekonomie 0/0/0 None 0
N832009 Moderní české dějiny 0/0/0 None 0
N832010 Vybrané kapitoly z filozofie a filozofie vědy 0/0/0 None 0
N832011 Řízení lidských zdrojů 0/0/0 None 0
N832013 Základy práva 0/0/0 None 0
N832014 Historie chemie 0/0/0 None 0
N832015 Základy finančního managementu 0/0/0 None 0
N832043A Manažerské dovednosti I 0/0/0 None 0
N832049 Prezentační dovednosti 0/0/0 None 0
N834006 Český jazyk II 0/0/0 None 0
N834019 Angličtina - mírně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834021 Angličtina - středně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834023 Němčina - začátečníci II 0/0/0 None 0
N834025 Němčina - mírně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834027 Němčina - středně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834029 Francouzština - začátečníci II 0/0/0 None 0
N834031 Francouzština - mírně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834033 Francouzština -středně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834035 Ruština - začátečníci II 0/0/0 None 0
N834037 Ruština - mírně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834039 Business English II 0/0/0 None 0
N834045 Angličtina - pokročilí II 0/0/0 None 0
N834053 Ruština - středně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834056 Španělština - začátečníci II 0/0/0 None 0
N834057 Španělština - mírně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834059 Španělština - středně pokročilí II 0/0/0 None 0
N834068 Italština - začátečníci II 0/0/0 None 0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi