Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 13.8.2020 05:25:14
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vodíkové a membránové technologie

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N105005 Základy počítačových simulací 2/2/0 Z+Zk 5
N105008 Aplikovaná reakční kinetika 2/2/0 Z+Zk 5
N105021 Laboratoř oboru 0/0/10 KZ 7
N105031 Termodynamické výpočty 0/2/0 KZ 2
N126030 Speciální metody studia a charakterizace materiálů 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N111020 Technická katalýza 2/2/0 Z+Zk 5
N216012 Adsorpční procesy 2/0/0 Z+Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N105022 Laboratorní projekt I 0/0/10 KZ 7
N105030 Syntéza a charakterizace membránových materiálů 2/0/0 Zk 3
N105032 Teoretické základy elektrochemie 2/1/0 Z+Zk 4
N105080 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
N143014 Pokročilá chemická informatika 0/3/0 KZ 3
N403048 Fyzikálně chemické principy membránových procesů 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N105019 Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie 2/1/0 Zk 4
N108010 Struktura a vlastnosti zeolitů 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N105009 Experimentální techniky v elektrochemii 2/1/0 Z+Zk 4
N105015 Reaktivita a struktura povrchu pevných látek 2/2/0 Z+Zk 5
N105023 Laboratorní projekt II 0/0/12 KZ 8
N105033 Chemické a biochemické membránové technologie 2/0/0 Z+Zk 3
N111019 Navrhování procesů 3/1/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N105007 Elektrochemické inženýrství 2/1/0 Z+Zk 4
N216010 Přeprava a distribuce plynu 1/2/0 Z+Zk 4
N218017 Speciální separační metody v úpravě vody 3/0/0 Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi