Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2020 20:45:33
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obecná a aplikovaná biochemie

Studenti si mohou v 1. až 3. semestru jako volitelný předmět též zvolit tělesnou výchovu (N827001) nebo sportovní kurz (N827005).

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143042 Statistická analýza dat 2/2/0 Z+Zk 5
N320021 Biofyzikální chemie 2/0/0 Zk 3
N320032 Pathobiochemie I 3/0/0 Zk 5
N320033 Laboratoř oboru I 0/0/6 KZ 5
N320036 Laboratoř speciální biochemie 0/0/5 KZ 3
N320051 Genové inženýrství 2/0/0 Zk 3
N320087 Strukturní biologie 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N320018 Izolace a charakterizace biomakromolekul 2/0/0 Zk 3
N320053 Biochemie mikroorganismů 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N320025 Hematologie a imunologie 2/0/0 Zk 3
N320026 Laboratoř imunochemie 0/0/4 KZ 3
N320034 Enzymologie 2/2/0 Z+Zk 5
N320035 Biochemie rostlin 2/0/0 Zk 3
N320037 Laboratoř oboru II 0/0/6 KZ 5
N320040 Seminář oboru I 0/2/0 KZ 2
N963020 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N319011 Biochemie sekundárních metabolitů 2/1/0 Z+Zk 4
N320028 Stanovení analytů v medicíně 2/0/0 Zk 3
N320031 Pathobiochemie II 2/0/0 Zk 3
N342009 Biologicky aktivní přírodní látky 3/0/0 Zk 5
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N319007 Molekulární biologie 2/0/0 Zk 3
N320022 Biochemická instrumentace a robotika 0/2/0 KZ 3
N320038 Laboratoř oboru III 0/0/15 KZ 10
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 4 z této skupiny )
N320027 Koncepce laboratorních a diagnostických vyšetření 2/0/0 Zk 3
N320052 Hygienicko-klinická mikrobiologie 2/0/0 Zk 3
N320062 Geneticky modifikované organismy 2/0/0 Zk 3
N320067 Bioléčiva 2/0/0 Zk 3
N320086 Strukturní bioinformatika 2/0/0 Zk 3
N320088 Molekulární mechanismy bakteriální virulence 2/0/0 Zk 3
N402042 Analytická chemometrika 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi