Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2020 22:11:20
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie přírodních látek

Studenti si mohou v 1. až 3. semestru jako volitelný předmět též zvolit tělesnou výchovu (N827001) nebo sportovní kurz (N827005).

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N320067 Bioléčiva 2/0/0 Zk 3
N342006 Chemie přírodních látek 2/0/0 Zk 3
N342007 Izolace a separace molekul 2/1/0 Z+Zk 4
N342008 Odborný projekt oboru chemie přírodních látek 0/3/0 KZ 3
N342013 Chemie sacharidů a biopolymerů 2/0/0 Zk 3
N342018 Laboratoř isolačních a separačních metod 0/0/6 KZ 4
N342020 Vědecká komunikace 1/1/0 KZ 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N110012 Organická syntéza 3/2/0 Z+Zk 7
N110024 Výpočty a vizualizace molekul 1/2/0 Z+Zk 4
N323015 Reakční mechanismy v chemii potravin 2/0/0 Zk 3
N323017 Chemometrie 1/2/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N342003 Struktura a reaktivita 2/1/0 Z+Zk 4
N342009 Biologicky aktivní přírodní látky 3/0/0 Zk 5
N342010 NMR pro studium přírodních látek 2/1/0 KZ 3
N342014 Laboratoř syntézy přírodních látek 0/0/10 KZ 7
N342015 Semestrální práce oboru chemie přírodních látek 0/3/0 KZ 3
N963020 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N110027 Bioorganická chemie 3/0/0 Zk 5
N319011 Biochemie sekundárních metabolitů 2/1/0 Z+Zk 4
N342002 Suroviny z obnovitelných zdrojů 2/0/0 Zk 3
N342005 Strukturní analýza přírodních látek 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N111024 Základy farmakologie 2/0/0 Zk 3
N342011 Vybrané kapitoly z chemie přírodních látek 2/1/0 Z+Zk 4
N342012 Izotopově značené sloučeniny 2/0/0 Zk 3
N342016 Stereoselektivní syntézy 2/1/0 Z+Zk 4
N342019 Laboratoř předdiplomní praxe 0/0/10 KZ 7
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N110010 Základy supramolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N319035 Biotechnologie v chemické a farmaceutické výrobě 2/2/0 Z+Zk 5
N342017 Laboratoř izotopově značených sloučenin 0/0/3 KZ 2
N402029 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 1/0/0 Zk 2
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi