Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:20:56
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019
Technologie konzervování a restaurování Přehled oborů

Technologie konzervování a restaurování

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Tříletý bakalářský obor je koncipován jako mezioborový a připravuje pro oblast památkové péče odborníky nejen s přírodovědným, technologickým a materiálovým vzděláním, ale i se vzděláním uměleckohistorickým. Velký důraz je ve studijním plánu kladen na získání praktických laboratorních dovedností i na samostatnou praktickou činnost studentů. Díky struktuře studijního oboru a dostatečné volitelnosti předmětů jsou absolventi připravováni tak, aby byli schopni v praxi působit jako technologové péče o památkové objekty, muzejní sbírky a archeologické nálezy.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia oboru obvykle pokračují v navazujícím magisterském oboru Technologie konzervování a restaurování nebo mohou najít uplatnění v muzeích, galeriích, archivech, knihovnách nebo ústavech památkové péče. Dále najdou uplatnění i v průmyslu zaměřeném na produkci materiálů a technologií pro ochranu a konzervování památek nebo v obchodních společnostech zaměřených svojí činnosti na tuto oblast.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Studijní program Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl (kód B2823)
Kód oboru 2801R016
Navazující studium v oborech Technologie konzervování a restaurování
Bližší informace na ústavech Ústav chemické technologie restaurování památek
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi