Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:02:37
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Technologie konzervování a restaurování

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N101031 Úvod do laboratorních výpočtů 0/2/0 KZ 3
N106028 Uživatelské programy-restaurování 0/2/0 KZ 2
N111009 Toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N148023 Dějiny umění středověku I 2/0/0 Z 2
N148037 Účetnictví, daně a právo 2/0/0 KZ 2
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
N832003 Základy filozofie 2/0/0 Z 2
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N106005 Nauka o materiálu 2/0/0 Zk 3
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N148024 Dějiny umění středověku II 2/0/0 Zk 4
N150006 Laboratoř oboru technologie restaurování I 0/0/6 KZ 4
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106022 Fotografické techniky 0/2/0 Z 2
N148004 Materiály památkových objektů 3/0/0 Zk 4
N148021 Dějiny umění novověku I 2/0/0 Z 2
N150010 Laboratoř oboru technologie restaurování II 0/0/6 KZ 4
N320001 Biochemie I 3/0/0 Zk 5
N403011 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N444006 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106023 Koroze materiálů pro restaurátory 2/0/0 Zk 3
N148015 Dějiny uměleckých řemesel 2/0/0 Zk 3
N148022 Dějiny umění novověku II 2/0/0 Zk 4
N148034 Polymery v konzervování 2/0/0 Zk 3
N150005 Laboratoř oboru technologie restaurování III 0/0/6 KZ 4
N150007 Odborná praxe I 0/0/0 Z 1
N402002 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148003 Preventivní konzervace 2/0/0 Zk 3
N148039 Základy památkové péče 2/0/0 Zk 3
N148042 Základy muzeologie 2/0/0 Zk 3
N148069 Konzervování a restaurování památek 2/0/0 KZ 2
N150012 Semestrální práce oboru technologie restaurování 0/0/10 KZ 7
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106026 Konzervování archeologických nálezů 2/0/0 Zk 3
N112003 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N148020 Dějiny umění 19. a 20. století 2/0/0 Zk 3
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi