Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 20.3.2023 13:54:26
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2021/2022

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101002 Chemické výpočty 0/0/0 None 0
N101018 Základy anorganické chemie 0/0/0 None 0
N101019 Laboratoř chemie 0/0/0 None 0
N106022 Fotografické techniky 0/0/0 None 0
N106028 Uživatelské programy-restaurování 0/0/0 None 0
N111009 Toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N148023 Dějiny umění středověku I 0/0/0 None 0
N413001 Repetitorium středoškolské matematiky 0/0/0 None 0
N700002 Řemeslné techniky I 0/0/0 None 0
N700016 Výtvarné cvičení I 0/0/0 None 0
N832003 Základy filozofie 0/0/0 None 0

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106005 Nauka o materiálu 0/0/0 None 0
N110004 Organická chemie I 0/0/0 None 0
N148024 Dějiny umění středověku II 0/0/0 None 0
N148038 Věcné kreslení 0/0/0 None 0
N413019 Základy matematiky 0/0/0 None 0
N700003 Řemeslné techniky II 0/0/0 None 0
N700017 Výtvarné cvičení II 0/0/0 None 0
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N107022 Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky 0/0/0 None 0
N108003 Úvod do mineralogie 0/0/0 None 0
N148004 Materiály památkových objektů 0/0/0 None 0
N148021 Dějiny umění novověku I 0/0/0 None 0
N148026 Figurální kreslení 0/0/0 None 0
N444022 Základy fyziky 0/0/0 None 0
N700004 Řemeslné techniky III 0/0/0 None 0
N700006 Semestrální práce I 0/0/0 None 0
N700018 Výtvarné cvičení III 0/0/0 None 0
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106023 Koroze materiálů pro restaurátory 0/0/0 None 0
N107001 Anorganické nekovové materiály 0/0/0 None 0
N148022 Dějiny umění novověku II 0/0/0 None 0
N148032 Modelování 0/0/0 None 0
N148034 Polymery v konzervování 0/0/0 None 0
N150007 Odborná praxe I 0/0/0 None 0
N403032 Základy fyzikální chemie 0/0/0 None 0
N700005 Řemeslné techniky IV 0/0/0 None 0
N700007 Semestrální práce II 0/0/0 None 0
N700019 Výtvarné cvičení IV 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106001 Degradace materiálů 0/0/0 None 0
N107006 Základy sklářských a keramických technologií 0/0/0 None 0
N148009 Metody průzkumu památek 0/0/0 None 0
N148016 Dějiny uměleckých řemesel-sklo,keramika a porcelán 0/0/0 None 0
N148039 Základy památkové péče 0/0/0 None 0
N148069 Konzervování a restaurování památek 0/0/0 None 0
N700008 Semestrální práce III 0/0/0 None 0
N700011 Výtvarná dokumentace I 0/0/0 None 0
N700020 Výtvarné cvičení V 0/0/0 None 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106026 Konzervování archeologických nálezů 0/0/0 None 0
N107023 Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky 0/0/0 None 0
N148020 Dějiny umění 19. a 20. století 0/0/0 None 0
N148052 Laboratoř programu restaurování 0/0/0 None 0
N150008 Odborná praxe II 0/0/0 None 0
N402002 Analytická chemie I 0/0/0 None 0
N700009 Semestrální práce IV 0/0/0 None 0
N700012 Výtvarná dokumentace II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

4. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148003 Preventivní konzervace 0/0/0 None 0
N148037 Účetnictví, daně a právo 0/0/0 None 0
N148042 Základy muzeologie 0/0/0 None 0
N700010 Semestrální práce V 0/0/0 None 0
N700013 Výtvarná dokumentace III 0/0/0 None 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148015 Dějiny uměleckých řemesel 0/0/0 None 0
N700001 Bakalářská práce-restaurování 0/0/0 None 0
N963004 Seminář k bakalářské práci 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi