Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2022 19:06:06
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/obory/U/studijni-plan/obor/FCHT-KT/rok/2018/volitelne/rocnik/2/semestr/2'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Volitelné předměty

2. ročník

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N101008 Struktura a vlastnosti materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N106004 Metalurgie 2/0/0 Zk 3
N106018 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
N106023 Koroze materiálů pro restaurátory 2/0/0 Zk 3
N107001 Anorganické nekovové materiály 2/0/0 Zk 3
N107004 Metody charakterizace látek 3/1/0 Z+Zk 5
N107023 Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky 2/0/0 Zk 3
N108002 Monokrystaly 2/0/0 Zk 3
N108013 Chemie životního prostředí 3/0/0 Zk 4
N110003 Laboratoř organické chemie II 0/0/4 KZ 4
N111006 Procesy v ochraně životního prostředí 2/1/0 Z+Zk 4
N111008 Uživatelské programy 0/3/0 KZ 3
N112003 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N112005 Polymerní materiály 2/0/0 Zk 3
N148001 Stavební materiály památek a jejich degradace 2/0/0 Zk 3
N215002 Základy spalovacích procesů 2/0/0 Zk 3
N216003 Základy zpracování a využití uhlí a plynu 2/0/0 Zk 3
N216034 Změna klimatu 2/0/0 Zk 3
N217002 Průmyslové odpadní vody 3/0/0 Zk 5
N217004 Decentralizované zpracování odpadních vod 2/0/0 Zk 3
N217005 Distribuční sítě a stokování 2/1/0 Z+Zk 4
N217016 Ochrana čistoty vod 2/1/0 Z+Zk 4
N218004 Základy energetiky 2/1/0 Z+Zk 4
N218026A Alternativní zdroje energie I 2/0/0 Zk 3
N218027 Alternativní zdroje energie II 2/0/0 Zk 3
N240010 Ekologie 2/0/0 Zk 3
N240031 Management chemických látek (REACH) 1/1/0 KZ 3
N320002 Biochemie II 2/0/0 Zk 3
N321001 Potravinářské technologie a biotechnologie 3/0/0 KZ 3
N322002 Fyzikální vlastnosti potravin I 2/1/0 Z+Zk 4
N322026 Probiotika a funkční potraviny I 2/0/0 Zk 3
N323001 Chemie potravin 2/2/0 Z+Zk 5
N323004 Senzorická analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N324002 Produkce potravinářských surovin 2/0/0 Zk 3
N342002 Suroviny z obnovitelných zdrojů 2/0/0 Zk 3
N342022 Izolace a identifikace přírodních látek 2/1/0 Z+Zk 4
N342025 Rostlinné léky a tradiční medicina 2/0/0 Zk 3
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
N403002 Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření 0/3/0 KZ 3
N403003 Základy chemicko-inženýrské termodynamiky 1/2/0 Z+Zk 4
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N409002 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N413008A Užitá matematika 2/2/0 Z+Zk 5
N413009 Základy matematické optimalizace 2/2/0 Z+Zk 5
N413010 Počítačový algebraický systém Maple 0/2/0 KZ 2
N413017 Finanční matematika 2/1/0 KZ 3
N413031 Matematika III 2/2/0 Z+Zk 5
N413033 Matematika pro kvantovou chemii 2/2/0 Z+Zk 5
N437003 Management podnikových procesů 2/1/0 Z+Zk 4
N437006 Účetnictví 2/2/0 Z+Zk 5
N437038 Řízení vlastního rozvoje a kariéry 2/0/0 Z 2
N437059 Vyjednávání a konfliktní komunikace 1/2/0 KZ 3
N444005 Základy strojnictví 2/1/0 Z+Zk 4
N444007 Základy elektroniky 2/2/0 Z+Zk 5
N445002 Algoritmizace a programování 0/2/0 KZ 2
N445004 Matematické metody v inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
N445006 Počítačová grafika 1/3/0 Z+Zk 5
N445022A Zpracování obrazů I 2/2/0 Z+Zk 5
N445044 Grafy v inženýrství 2/1/0 KZ 3
N445052 Návrhy databázových systémů 1/3/0 Z+Zk 5
N445054 Počítačový sběr dat 2/2/0 Z+Zk 5
N445070 Geografické informační systémy 2/1/0 KZ 3
N445079 Projekt inženýrské informatiky I 0/3/0 KZ 3
N832004 Politologie 2/0/0 Z 2
N832005 Makroekonomie 2/0/0 Zk 3
N832009 Moderní české dějiny 2/0/0 Z 2
N832010 Vybrané kapitoly z filozofie a filozofie vědy 2/0/0 Z 2
N832011 Řízení lidských zdrojů 2/1/0 Z+Zk 4
N832013 Základy práva 2/0/0 Zk 3
N832014 Historie chemie 2/0/0 KZ 3
N832015 Základy finančního managementu 2/0/0 Z 2
N834006 Český jazyk II 0/2/0 Z 1
N834019 Angličtina - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834021 Angličtina - středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834023 Němčina - začátečníci II 0/2/0 Z 1
N834025 Němčina - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834027 Němčina - středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834029 Francouzština - začátečníci II 0/2/0 Z 1
N834031 Francouzština - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834033 Francouzština -středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834035 Ruština - začátečníci II 0/2/0 Z 1
N834037 Ruština - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834045 Angličtina - pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834053 Ruština - středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834056 Španělština - začátečníci II 0/2/0 Z 1
N834057 Španělština - mírně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834059 Španělština - středně pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834068 Italština - začátečníci II 0/2/0 Z 1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi