Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 17:05:46
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/obory/U/studijni-plan/obor/FCHT-TKR/rok/2017/lang/'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Technologie konzervování a restaurování

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N108006 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
N148054 Laboratoř oboru 0/0/10 KZ 7
N148055 Konstrukce a materiály historických staveb 2/1/0 Zk 3
N148056 Stavebně historický průzkum 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N106007 Fázové přeměny v kovech 3/0/0 Zk 4
N106008 Fyzika kovů 3/0/0 Zk 5
N106010 Chemická metalurgie 2/2/0 Z+Zk 5
N106017 Základy metalurgických a korozních procesů 3/0/0 Zk 5
N107007 Chemie anorganických materiálů I 2/1/0 Z+Zk 4
N107014 Technologie anorganických pojiv 4/1/0 Z+Zk 7
N107015 Technologie keramiky 4/1/0 Z+Zk 7
N107016 Technologie skla 4/1/0 Z+Zk 7
N112001 Fyzika polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
N112004 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
N148007 Konzervování anorganických stavebních materiálů 3/0/0 Zk 4
N148071 Konzervování dřeva 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148059 Základy archeologie 2/0/0 Zk 3
N148060 Laboratorní projekt I 0/0/10 KZ 7
N148065 Památková péče 2/0/0 Zk 3
N148080 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
N403036 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N106011 Korozní inženýrství 2/1/0 Z+Zk 5
N106018 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
N107004 Metody charakterizace látek 3/1/0 Z+Zk 5
N107008 Chemie anorganických materiálů II 2/2/0 Z+Zk 5
N148006 Analytické metody v památkové péči 2/0/0 Zk 3
N148008 Konzervace usní a textilu 2/0/0 Zk 3
N148066 Konzervování archivních a knihovních fondů 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148061 Dějiny českého výtvarného umění 2/0/0 Zk 3
N148064 Laboratorní projekt II 0/0/12 KZ 8
N402014 Metody strukturní a povrchové analýzy 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N106007 Fázové přeměny v kovech 3/0/0 Zk 4
N106008 Fyzika kovů 3/0/0 Zk 5
N106010 Chemická metalurgie 2/2/0 Z+Zk 5
N106017 Základy metalurgických a korozních procesů 3/0/0 Zk 5
N107007 Chemie anorganických materiálů I 2/1/0 Z+Zk 4
N107014 Technologie anorganických pojiv 4/1/0 Z+Zk 7
N107015 Technologie keramiky 4/1/0 Z+Zk 7
N107016 Technologie skla 4/1/0 Z+Zk 7
N112001 Fyzika polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
N112004 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
N148007 Konzervování anorganických stavebních materiálů 3/0/0 Zk 4
N148071 Konzervování dřeva 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi