Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 03:13:12
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/obory/U/studijni-plan/obor/FCHT-TKR/rok/2017/volitelne/rocnik/1/semestr/1'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Technologie konzervování a restaurování

Volitelné předměty

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
N101001 Bezpečnost a legislativa v chemii 2/0/0 Zk 3
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/4 KZ 4
N101011 Koordinační chemie 3/1/0 Z+Zk 6
N105005 Základy počítačových simulací 2/2/0 Z+Zk 5
N106002 Kompozitní materiály 2/0/0 Zk 3
N106009 Historické způsoby výroby a zpracování kovů 2/0/0 Zk 3
N106010 Chemická metalurgie 2/2/0 Z+Zk 5
N106017 Základy metalurgických a korozních procesů 3/0/0 Zk 5
N106044 Vlastnosti a technologie zpracování kovových materiálů 4/0/0 Zk 6
N107003 Mechanika materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N107007 Chemie anorganických materiálů I 2/1/0 Z+Zk 4
N107009 Chemicko-inženýrské výpočty 0/3/0 KZ 2
N107010 Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv 2/1/0 Z+Zk 4
N107013 Přenosové jevy v materiálovém inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
N107027 Mikrostruktura a vlastnosti heterogenních materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N108006 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
N108008 RTG fázová analýza I 2/1/0 Z+Zk 4
N108011 Strukturní krystalografie 2/0/0 Zk 3
N108012 Technologie pěstování krystalů 2/1/0 Z+Zk 4
N108014 Počítačová grafika pro vizualizaci struktur molekul 2/0/0 Zk 3
N108024 Hybridní materiály 2/0/0 Zk 3
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N110011 Organická chemie vybraných prvků 2/0/0 Zk 3
N110012 Organická syntéza 3/2/0 Z+Zk 7
N110015 Mechanismy organických reakcí 2/2/0 Z+Zk 5
N110019 Kvantová organická chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N110024 Výpočty a vizualizace molekul 1/2/0 Z+Zk 4
N110028 Toxikologie pro chemiky 2/0/0 Zk 3
N111013 Chemické reaktory 2/2/0 Z+Zk 5
N111020 Technická katalýza 2/2/0 Z+Zk 5
N111021 Technologické výpočty 0/3/0 KZ 3
N111022 Uhlíkaté suroviny pro chemický a farmaceutický průmysl 3/0/0 Zk 5
N111048 Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob 3/1/0 Z+Zk 6
N112007 Aplikovaná reologie polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
N112008 Fyzikální chemie polymerů 2/2/0 Z+Zk 5
N112014 Recyklace a ekologické aspekty aplikací polymerů 2/0/0 Zk 3
N112016 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I 2/0/0 Zk 3
N112017 Výroba polymerů 2/2/0 Z+Zk 5
N112041 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II 2/0/0 Zk 3
N126001 Biomateriály 2/0/0 Zk 3
N126004 Termodynamika materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N126007 Kvantová mechanika pro materiálové inženýrství 2/1/0 Z+Zk 4
N215004 Průmyslová maziva 2/0/0 Zk 3
N215010 Petrochemie 3/0/0 Zk 5
N215011 Speciální analýza paliv 3/0/0 Zk 5
N216002 Analytika ovzduší 3/0/0 Zk 5
N216007 Chemie ovzduší 2/0/0 Zk 3
N216009 Plynárenství 3/0/0 Zk 5
N216013 Technologie uhlí 2/0/0 Zk 3
N217012 Vodárenství 3/2/0 Z+Zk 7
N217017 Mikrobiologie v technologii vody 2/1/0 Z+Zk 4
N217022 Hydrologie a pedologie 2/1/0 Z+Zk 4
N217023 Hydrobiologie 2/1/0 Z+Zk 4
N217024 Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod 2/1/0 Z+Zk 4
N217026 Biodegradace a ekotoxicita 2/0/0 Zk 3
N218010 Technická jaderná chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N218017 Speciální separační metody v úpravě vody 3/0/0 Zk 5
N218018A Radioaktivní odpady 2/0/0 Zk 3
N240007 Environmentální dopady-Posuzování životního cyklu 3/0/0 Zk 5
N240018 Ekotoxikologie 3/0/0 Zk 5
N240028 Modelování pro ochranu životního prostředí 2/0/0 Zk 3
N319007 Molekulární biologie 2/0/0 Zk 3
N319008 Bioinženýrství I 2/1/0 Z+Zk 4
N319009 Separace v biotechnologiích 2/1/0 Z+Zk 4
N320021 Biofyzikální chemie 2/0/0 Zk 3
N320062 Geneticky modifikované organismy 2/0/0 Zk 3
N321003 Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob 2/1/0 Z+Zk 4
N321015 Aplikovaná výpočetní technika 1/2/0 KZ 3
N322003 Mikrobiologie potravin a kosmetiky 2/1/0 Z+Zk 4
N322005 Hygiena a sanitace potravinářských výrob 2/1/0 Z+Zk 4
N322021 Procesní chemie potravin 3/2/0 Z+Zk 6
N322022 Fyzikální vlastnosti potravin II 2/1/0 Z+Zk 4
N323015 Reakční mechanismy v chemii potravin 2/0/0 Zk 3
N323017 Chemometrie 1/2/0 Z+Zk 4
N323031 Nutraceutika a funkční potraviny 2/0/0 Zk 3
N323034 Speciální analýza potravin 3/0/0 Zk 4
N324007 Základy managementu 2/1/0 KZ 3
N324009 Využití a likvidace odpadů zemědělsko-potravinářského komplexu 2/0/0 KZ 2
N324028 Principy úchovy potravin 2/1/0 Z+Zk 4
N342006 Chemie přírodních látek 2/0/0 Zk 3
N342007 Izolace a separace molekul 2/1/0 Z+Zk 4
N342020 Vědecká komunikace 1/1/0 KZ 2
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
N402005 Atomová spektroskopie 2/2/0 Z+Zk 5
N402011 Techniky měření a interpretace luminiscenčních spekter 1/0/0 Zk 2
N402020 Teoretické základy analytické chemie 2/1/0 Zk 4
N402029 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 1/0/0 Zk 2
N402030 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 1/0/0 Zk 2
N402032 Techniky měření a interpretace NMR spekter 1/0/0 Zk 2
N402035 Semináře pokročilých metod analýzy 0/0/8 KZ 5
N402037 Molekulární modelování 1/2/0 Zk 4
N402038 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 2/1/0 Z+Zk 4
N402042 Analytická chemometrika 2/1/0 Z+Zk 4
N402081 Teorie a experiment atomové spektroskopie 2/0/0 Zk 3
N403008 Elektrochemie 2/1/0 Z+Zk 4
N403010 Odhadové metody pro technologie a životní prostředí 2/0/0 Z+Zk 4
N403018 Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin 3/2/0 Z+Zk 7
N403019 Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N403021 Kvantová chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N403022 Fyzikální chemie vodných roztoků 2/1/0 Z+Zk 4
N403043 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz 2/1/0 Z+Zk 5
N403049 Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací 0/1/0 Z 1
N409021 Chemické inženýrství III 2/2/0 Z+Zk 5
N413003A Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N413006 Fourierova transformace 2/2/0 Z+Zk 5
N413007 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic 2/2/0 Z+Zk 5
N413038 Numerické algoritmy 3/2/0 Z+Zk 7
N437010A Manažerská komunikace 1/1/0 KZ 2
N437035 Farmakoekonomika a ekonomika vývoje léčiv 3/0/0 Zk 5
N444006 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
N444008 Měření v ochraně životního prostředí 2/1/0 Zk 4
N444009 Fyzika III 2/1/0 Z+Zk 4
N444010 Biofyzika 2/1/0 Z+Zk 4
N444011 Chemické senzory 2/3/0 Z+Zk 6
N444021 Měřicí technika 2/3/0 Z+Zk 6
N445003 Databázové systémy 1/3/0 Z+Zk 5
N445008 Tabulkové aplikace 1/2/0 KZ 4
N445012 Zpracování signálů 3/2/0 Z+Zk 5
N445015 Technické prostředky měření a řízení 2/2/0 Z+Zk 5
N445016 Číslicové zpracování signálů a obrazů 2/2/0 Z+Zk 5
N445055 Programovací techniky 1/3/0 Z+Zk 5
N445056 Řízení projektů 2/2/0 Z+Zk 5
N445060 Zpracování obrazů II 1/2/0 Z+Zk 4
N445071 Aplikovaná umělá inteligence 2/1/0 Z+Zk 4
N832043 Manažerské dovednosti I 2/0/0 Z 2
N832046 Smluvní právo 2/0/0 Zk 3
N832051 Vědecká žurnalistika 0/2/0 Z 2
N832053 Vědecká fotografie I. 0/2/0 Z 2
N834048 Němčina - pokročilí I 0/2/0 Z 1
N834060 Němčina pro inženýry I 0/2/0 Z 1
N834062 Angličtina pro inženýry I 0/2/0 Z 1
N834064 Angličtina - velmi pokročilí I 0/2/0 Z 1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi