Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2022 19:06:47
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/obory/U/studijni-plan/obor/FCHT-TKR/rok/2017/volitelne/rocnik/1/semestr/2'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Technologie konzervování a restaurování

Volitelné předměty

1. ročník

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N101009 Krystalochemie 2/1/0 Z+Zk 4
N101012 Teoretické principy anorganické chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N101024 Energetika anorganických sloučenin 3/0/0 Zk 5
N105012 Komplexní zpracování nerostných surovin 2/0/0 Zk 3
N105018 Termodynamika vodných roztoků 2/1/0 Z+Zk 4
N105019 Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie 2/1/0 Zk 4
N105020 Anorganická technologie 3/0/0 Zk 5
N105024 Elektrochemická technologie 2/0/0 Zk 3
N106011 Korozní inženýrství 2/1/0 Z+Zk 5
N106013 Metalurgie neželezných kovů 2/0/0 Zk 3
N106014 Metalurgie železa 2/0/0 Zk 3
N106015 Povlaky kovů 2/0/0 Zk 3
N106018 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
N107004 Metody charakterizace látek 3/1/0 Z+Zk 5
N107008 Chemie anorganických materiálů II 2/2/0 Z+Zk 5
N107011 Procesy a zařízení v keramickém průmyslu 2/1/0 Z+Zk 4
N107012 Procesy a zařízení ve sklářském průmyslu 2/1/0 Z+Zk 4
N107025 Charakterizace částic a mikrostruktur 2/1/0 Z+Zk 4
N108007 Vznik ložisek minerálních surovin a jejich využití 2/0/0 Zk 3
N108010 Struktura a vlastnosti zeolitů 2/0/0 Zk 3
N110001 Farmakochemie 3/0/0 Zk 5
N110007 Fyzikální organická chemie 2/2/0 Z+Zk 5
N110013 Retrosyntéza 3/1/0 Z+Zk 6
N110027 Bioorganická chemie 3/0/0 Zk 5
N111015 Organická technologie 3/0/0 Zk 5
N111016 Separační procesy 2/2/0 Z+Zk 5
N111023 Vícefázové reaktory 2/2/0 Z+Zk 5
N112003 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N112006 Technologie zpracování polymerních materiálů 2/0/0 Zk 3
N112010 Mechanismy polymeračních reakcí 2/1/0 Z+Zk 4
N112011 Speciální polymery pro soudobé aplikace 2/0/0 Zk 3
N112012 Plastikářské suroviny a jejich zpracování 2/0/0 Zk 3
N112015 Přírodní polymery 2/0/0 Zk 3
N126002 Materiály pro elektroniku 2/1/0 Z+Zk 4
N126009 Nanomateriály 2/0/0 Zk 3
N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů 2/1/0 Z+Zk 4
N143014 Pokročilá chemická informatika 0/3/0 KZ 3
N215008 Technologie ropy I 3/0/0 Zk 5
N215017 Palivářská a petrochemická zařízení 2/2/0 Z+Zk 5
N216006 Technologie ochrany ovzduší 2/1/0 Z+Zk 4
N217009 Biologické čištění odpadních vod 3/1/0 Z+Zk 6
N217027 Anaerobní čistírenské procesy 2/1/0 Z+Zk 4
N218024 Energetika 3/1/0 Z+Zk 6
N218080 Odborná praxe 0/0/0 Z 2
N240010 Ekologie 2/0/0 Zk 3
N319010 Aplikovaná biologie buňky 2/1/0 Z+Zk 4
N319011 Biochemie sekundárních metabolitů 2/1/0 Z+Zk 4
N319012 Sladařství 2/1/0 Z+Zk 4
N319016 Bioinženýrství II 3/0/0 Zk 5
N319034 Biotechnologické aplikace mikroorganismů 2/1/0 Z+Zk 4
N320034 Enzymologie 2/2/0 Z+Zk 5
N320071 Potravinářská biochemie 2/1/0 Z+Zk 4
N321020 Výroba potravin a nutriční hodnota 2/1/0 KZ 3
N321021 Přírodní a modifikované polysacharidy 2/0/0 Zk 3
N322023 Tenzidy a detergenty 2/1/0 Z+Zk 4
N323030 Jakost v laboratorní a kontrolní praxi 1/1/0 Z+Zk 3
N324030 Provozní analýza potravin 2/1/0 Z+Zk 4
N324031 Teorie spotřebitele 2/0/0 KZ 2
N342002 Suroviny z obnovitelných zdrojů 2/0/0 Zk 3
N342003 Struktura a reaktivita 2/1/0 Z+Zk 4
N342005 Strukturní analýza přírodních látek 2/0/0 Zk 3
N342009 Biologicky aktivní přírodní látky 3/0/0 Zk 5
N342010 NMR pro studium přírodních látek 2/1/0 KZ 3
N352013 Technologie potravin oboru I 4/0/0 Z+Zk 5
N402015 Molekulová spektroskopie 2/3/0 Z+Zk 6
N402016 Bioanalytické metody 2/0/0 Zk 3
N402021 Radioanalytické metody 2/2/0 Z+Zk 5
N402023 Molekulární inženýrství 2/0/0 Zk 3
N402039 Vícerozměrné statistické metody 2/2/0 Z+Zk 5
N402040 Systémy managementu jakosti 2/0/0 Zk 3
N402069 Krystalové inženýrství pro farmaceutický průmysl 2/0/0 Zk 3
N402082 Teorie a experiment molekulové spektroskopie 2/1/0 Zk 4
N402083 Teorie a experiment radioanalytických metod 2/0/0 Zk 3
N403020 Fázové rovnováhy 3/2/0 Z+Zk 7
N403023 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 3/1/0 Z+Zk 6
N403033 Semestrální práce oboru fyzikální chemie I 0/4/0 KZ 4
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N413009 Základy matematické optimalizace 2/2/0 Z+Zk 5
N413012 Metody analýzy nelineárních dynamických modelů 2/2/0 Z+Zk 5
N413013 Metody aplikované matematiky 2/1/0 Z+Zk 4
N413017 Finanční matematika 2/1/0 KZ 3
N413038A Numerické algoritmy 3/2/0 Z+Zk 7
N437036 Environmentální manažerské systémy 2/0/0 Zk 3
N437053 Ekonomické aspekty řízení chemického průmyslu 2/0/0 KZ 2
N437054 Soft skills pro praxi 2/1/0 Z 3
N444004 Měřicí a řídicí technika 2/0/0 Zk 3
N444005 Základy strojnictví 2/1/0 Z+Zk 4
N444007 Základy elektroniky 2/2/0 Z+Zk 5
N444012 Metrologie 2/3/0 Z+Zk 5
N444019 Senzory a senzorové systémy 2/2/0 Z+Zk 5
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 0/0/3 KZ 3
N445002 Algoritmizace a programování 0/2/0 KZ 2
N445004 Matematické metody v inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
N445006 Počítačová grafika 1/3/0 Z+Zk 5
N445007 Objektově orientované programování 2/3/0 Z+Zk 5
N445022A Zpracování obrazů I 2/2/0 Z+Zk 5
N445024 Neuronové sítě 2/2/0 Z+Zk 5
N445036 Simulace podnikových procesů 1/2/0 KZ 3
N445044 Grafy v inženýrství 2/1/0 KZ 3
N445052 Návrhy databázových systémů 1/3/0 Z+Zk 5
N445068 Aplikace mikroprocesorů 2/1/0 KZ 3
N445070 Geografické informační systémy 2/1/0 KZ 3
N445084 Robotické systémy 1/2/0 KZ 3
N445085 Prediktivní řízení 2/2/0 Z+Zk 5
N832043A Manažerské dovednosti I 2/0/0 Z 2
N832054 Vědecká fotografie II. 0/2/0 Z 2
N834049 Němčina - pokročilí II 0/2/0 Z 1
N834060 Němčina pro inženýry I 0/2/0 Z 1
N834061 Němčina pro inženýry II 0/2/0 KZ 1
N834062 Angličtina pro inženýry I 0/2/0 Z 1
N834063 Angličtina pro inženýry II 0/2/0 KZ 1
N834065 Angličtina - velmi pokročilí II 0/2/0 Z 1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi