Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 02:36:19
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/obory/U/studijni-plan/obor/FCHT-TKR/rok/2017/volitelne/rocnik/2/semestr/1'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Technologie konzervování a restaurování

Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
N101001 Bezpečnost a legislativa v chemii 2/0/0 Zk 3
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/4 KZ 4
N101010 Technologie speciálních anorganických materiálů 2/0/0 Zk 3
N101025 Bioanorganická chemie 2/0/0 Zk 3
N105005 Základy počítačových simulací 2/2/0 Z+Zk 5
N105009 Experimentální techniky v elektrochemii 2/1/0 Z+Zk 4
N105017 Technologie a aplikace průmyslových hnojiv 2/1/0 Z+Zk 4
N106007 Fázové přeměny v kovech 3/0/0 Zk 4
N106008 Fyzika kovů 3/0/0 Zk 5
N106016 Protikorozní ochrana 2/0/0 Zk 3
N107003 Mechanika materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N107009 Chemicko-inženýrské výpočty 0/3/0 KZ 2
N107010 Koroze a aplikace vysokoteplotních materiálů a anorganických pojiv 2/1/0 Z+Zk 4
N107013 Přenosové jevy v materiálovém inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
N107014 Technologie anorganických pojiv 4/1/0 Z+Zk 7
N107015 Technologie keramiky 4/1/0 Z+Zk 7
N107016 Technologie skla 4/1/0 Z+Zk 7
N107027 Mikrostruktura a vlastnosti heterogenních materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N108008 RTG fázová analýza I 2/1/0 Z+Zk 4
N108009 RTG fázová analýza II 2/1/0 Z+Zk 4
N108011 Strukturní krystalografie 2/0/0 Zk 3
N108012 Technologie pěstování krystalů 2/1/0 Z+Zk 4
N108014 Počítačová grafika pro vizualizaci struktur molekul 2/0/0 Zk 3
N108024 Hybridní materiály 2/0/0 Zk 3
N108025 Pokročilá struktura krystalů 2/0/0 Zk 3
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N110008 Chemie heterocyklických sloučenin 2/0/0 Zk 3
N110010 Základy supramolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N110011 Organická chemie vybraných prvků 2/0/0 Zk 3
N110012 Organická syntéza 3/2/0 Z+Zk 7
N110014 Přechodné kovy v organické syntéze 3/1/0 Z+Zk 6
N110015 Mechanismy organických reakcí 2/2/0 Z+Zk 5
N110019 Kvantová organická chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N110024 Výpočty a vizualizace molekul 1/2/0 Z+Zk 4
N110028 Toxikologie pro chemiky 2/0/0 Zk 3
N111001 Bezpečnost chemických výrob 2/1/0 Z+Zk 4
N111004 Chemické speciality 3/0/0 Zk 5
N111018 Laboratorní a průmyslová data 1/2/0 Z+Zk 4
N111019 Navrhování procesů 3/1/0 Z+Zk 6
N111048 Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob 3/1/0 Z+Zk 6
N112007 Aplikovaná reologie polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
N112008 Fyzikální chemie polymerů 2/2/0 Z+Zk 5
N112009 Gumárenské suroviny a jejich zpracování 2/0/0 Zk 3
N112014 Recyklace a ekologické aspekty aplikací polymerů 2/0/0 Zk 3
N112016 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I 2/0/0 Zk 3
N112017 Výroba polymerů 2/2/0 Z+Zk 5
N112041 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II 2/0/0 Zk 3
N126001 Biomateriály 2/0/0 Zk 3
N126006 Diagnostika materiálů 2/0/0 Zk 3
N215004 Průmyslová maziva 2/0/0 Zk 3
N215009 Technologie ropy II 2/0/0 Zk 3
N215010 Petrochemie 3/0/0 Zk 5
N215011 Speciální analýza paliv 3/0/0 Zk 5
N216002 Analytika ovzduší 3/0/0 Zk 5
N216007 Chemie ovzduší 2/0/0 Zk 3
N216009 Plynárenství 3/0/0 Zk 5
N217012 Vodárenství 3/2/0 Z+Zk 7
N217017 Mikrobiologie v technologii vody 2/1/0 Z+Zk 4
N217022 Hydrologie a pedologie 2/1/0 Z+Zk 4
N217023 Hydrobiologie 2/1/0 Z+Zk 4
N217026 Biodegradace a ekotoxicita 2/0/0 Zk 3
N218010 Technická jaderná chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N218014 Energetická zařízení 2/1/0 Z+Zk 4
N218018A Radioaktivní odpady 2/0/0 Zk 3
N218020 Chemie energetických oběhů 3/0/0 Zk 5
N240008 Právní a správní aspekty ochrany životního prostředí 3/0/0 Zk 5
N240015 Environmentální toxikologie 3/0/0 Zk 5
N240028 Modelování pro ochranu životního prostředí 2/0/0 Zk 3
N319013 Pivovarství 3/1/0 Z+Zk 5
N319015 Procesy a operace v pivovarské výrobě 2/1/0 Z+Zk 4
N319018 Vinařství, výroba nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů 2/2/0 Z+Zk 5
N319035 Biotechnologie v chemické a farmaceutické výrobě 2/2/0 Z+Zk 5
N319036 Biotechnologie v potravinářském průmyslu 2/2/0 Z+Zk 5
N320067 Bioléčiva 2/0/0 Zk 3
N320087 Strukturní biologie 0/3/0 KZ 3
N321014 Marketing potravinářských výrobků 1/1/0 KZ 2
N322019 Chemie a technologie kosmetiky 2/1/0 Z+Zk 4
N324009 Využití a likvidace odpadů zemědělsko-potravinářského komplexu 2/0/0 KZ 2
N324026 Balení potravin 2/1/0 Z+Zk 4
N324029 Autenticita a detekce falšování potravin 2/1/0 Z+Zk 4
N342011 Vybrané kapitoly z chemie přírodních látek 2/1/0 Z+Zk 4
N342012 Izotopově značené sloučeniny 2/0/0 Zk 3
N342013 Chemie sacharidů a biopolymerů 2/0/0 Zk 3
N342016 Stereoselektivní syntézy 2/1/0 Z+Zk 4
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
N402006 Separační metody 2/3/0 Z+Zk 6
N402011 Techniky měření a interpretace luminiscenčních spekter 1/0/0 Zk 2
N402012 Elektroanalytické metody 2/3/0 Z+Zk 6
N402018 Senzory 2/0/0 Zk 3
N402024 Supramolekulární chemie 2/0/0 Zk 3
N402026 Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály 1/0/0 Zk 2
N402028 Analýza z hlediska původu vzorku: životní prostředí 2/0/0 Zk 3
N402029 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 1/0/0 Zk 2
N402030 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 1/0/0 Zk 2
N402032 Techniky měření a interpretace NMR spekter 1/0/0 Zk 2
N402057 Metrologie v chemii 0/1/0 Zk 2
N402085 Teorie a experiment elektroanalytických metod 2/0/0 Zk 3
N403025 Chemické rovnováhy 1/1/0 Zk 2
N403028 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních 2/1/0 Z+Zk 4
N403034 Semestrální práce oboru fyzikální chemie II 0/4/0 KZ 4
N403042 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 3/0/0 Zk 4
N403043 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz 2/1/0 Z+Zk 5
N413015 Matematické základy optimálního řízení a teorie her 2/1/0 Z+Zk 4
N437024 Řízení intelektuálního kapitálu 2/1/0 Z+Zk 4
N444006 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
N444008 Měření v ochraně životního prostředí 2/1/0 Zk 4
N444010 Biofyzika 2/1/0 Z+Zk 4
N444011 Chemické senzory 2/3/0 Z+Zk 6
N444021 Měřicí technika 2/3/0 Z+Zk 6
N445003 Databázové systémy 1/3/0 Z+Zk 5
N445015 Technické prostředky měření a řízení 2/2/0 Z+Zk 5
N445016 Číslicové zpracování signálů a obrazů 2/2/0 Z+Zk 5
N445056 Řízení projektů 2/2/0 Z+Zk 5
N445060 Zpracování obrazů II 1/2/0 Z+Zk 4
N445071 Aplikovaná umělá inteligence 2/1/0 Z+Zk 4
N832043 Manažerské dovednosti I 2/0/0 Z 2
N832046 Smluvní právo 2/0/0 Zk 3
N832053 Vědecká fotografie I. 0/2/0 Z 2
N834063 Angličtina pro inženýry II 0/2/0 KZ 1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi