Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.1.2021 14:46:57
verze: 4759
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pokročilá anorganická chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, zimní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Irena Hoskovcová, CSc.

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti koordinační chemie a systematické anorganické chemie prvků. Podává přehled vlastností, chování a vazebných možností jednotlivých skupin prvků v souvislosti s jejich elektronovou strukturou. Náplň se modifikuje podle odborných zájmů doktorandů, kromě učebnic používáme navíc vybrané souhrnné články nebo monografie.

Sylabus

1. Struktura atomu. Jádro, stabilita jader, radioaktivita. Elektronový obal.
2. Interakce mezi atomy. Vazebné teorie, jejich možnosti a omezení, srovnání.
3. Roztoková chemie. Vodné roztoky, protická rozpouštědla.
4. Ionizující aprotická rozpouštědla. Iontové kapaliny.
5. Vazba kov-kov, klastry. Zintlovy ionty, borany. Klastry d-kovů, halogenidové, karbonylové Isolobalita.
6. Vazba v oxidech a jejich vlastnosti, hydratace, acidobazicita.
7. Redoxní chování a fotoreaktivita.
8. Mechanismy anorganických reakcí
9. Lanthanoidy.
10. Aktinoidy

Literatura

Z: N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Chemie prvků ,Informatorium,1993
Z: Wulfsberg: Inorganic Chemistry , University Science Books, 2000
D: C.Housecroft, A.Sharpe, Anorganická chemie, VŠCHT 2014
D: F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochman: Advanced Inorganic Chemistry, 6th ed., Wiley, 1999

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi