Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:54:52
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pokročilá krystalochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Dr. RNDr. Karel Knížek
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

Anotace

Kurz je zaměřen na rozšíření vědomostí a dovedností nabytých v magisterském předmětu Krystalochemie či podobně zaměřených kurzech. Cílem je především osvojení pokročilých výpočetních metod používaných při studiu anorganických krystalických látek, jako je upřesnění krystalových struktur Rietveldovou metodou, výpočty elektronové struktury, kohezních energií, fononových spekter, energií krystalových poruch a krystalochemických rovnováh. Při praktických úlohách a řešení projektových úkolů budou využívány programy Wien2k, VASP, Phonon, Fullprof Studio a FactSage.

Sylabus

- Symetrie krystalů, operace symetrie a jejich maticové reprezentace, bodové a prostorové grupy
- Krystalografické tabulky a databáze
- Strukturní typy anorganických krystalických látek
- Rietveldova metoda upřesnění struktury z práškových dat XRD
- Elektronová struktura krystalických látek, metoda těsné vazby, báze rovinných vln, metody DFT
- Energetické aspekty krystalických látek, kohezní energie, fononová spektra, příspěvky je Gibbsově energii
- Fázové transformace, klasifikace a termodynamický popis
- Nestechiometrie anorganických látek a její fenomenologický popis
- Krystalové poruchy a výpočty jejich energie, koncové členy, surrounded atom model (SAM)
- Konstrukce termodynamických modelů pomocí Compound energy formalism (CEF)
- Výpočty krystalochemických rovnovah

Literatura

Z: A.F. Wells, Structural Inorganic Chemistry, 4th ed., CLARENDON PRESS -Oxford University Press 1975, ISBN: 0-19-855354-4
Z: F.S. Galasso, Structure and Properties of Inorganic Solids, Pergamon Press 1970, ISBN: 08-006873-1
D: C.R.A. Catlow (Ed.), Computer Modelling in Inorganic Crystallography, Academic Press 1997, ISBN:0-12-164135-X
D: uživatelské příručky k programům Wien2k, Phonon, VASP, Fullprof a FactSage


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi