Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:18:23
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teoretické základy anorganických technologií

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými partiemi fyzikální chemie, které představují teoretický základ
chemických technologií. V rámci předmětu studenti získají poznatky z oboru fázových rovnováh kondenzovaných
soustav, rovnováh chemických reakcí a elektrochemie. Důraz je kladen nejen na teoretické základy, ale i na jejich
souvislost s reálnými procesy v chemickém průmyslu.

Sylabus

1. Fázové rovnováhy v reálných dvousložkových soustavách.
2. Fázové rovnováhy v reálných třísložkových soustavách - grafické znázornění.
3. Fázové rovnováhy v reálných čtyřsložkových soustavách - grafické znázornění.
4. Cyklická krystalizace mezi dvěma teplotami.
5. Základní termodynamické principy.
6. Stavové chování plynů, vztahy pro reálné chování chování směsi plynů, reálné kapaliny.
7. Standardní stavy pro elektrolyty a neelektrolyty.
8. Podmínky rovnováhy v systémech, kde probíhají chemické reakce.
9. Rovnovážné složení pro reakce probíhající v kapalné a plynné fázi. Heterogenní systémy (plyn - tuhá fáze).
10. Soustavy chemických rovnováh.
11. Adiabatické rovnováhy pro chemickou reakci. Ohraničení rovnováhou.
12. Transport náboje v elektrolytech. Základní elektrochemické zákony.
13. Kinetika elektrodových reakcí. Přepětí přenosu náboje.
14. Limitní proudové hustoty. Smíšený potenciál. Tvary polarizačních křivek. Přepětí vodíku, kyslíku.

Literatura

Z: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987
Z: B. Predel, M. Hoch, M. Pool, Phase Diagrams and Heterogeneous Equilibria: A Practical Introduction (Engineering Materials and Processes) (Hardcover)
D: D.Pletcher, A First Course in Electrode Processes

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi