Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.1.2021 15:08:51
verze: 4759
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Elektrochemické inženýrství

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, zimní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami návrhu a optimalizace elektrochemických technologií z
inženýrského pohledu. Vedle shrnutí teoretických základů elektrochemie je pozornost věnována rovněž principům
volby použitých materiálů a vlivu konstrukčních uspořádání jednotlivých aparátů na chování celého procesu.
Přednášky jsou doplněny výpočetním seminářem, v rámci kterého si posluchači ověří s využitím moderních metod
matematického modelování získané teoretické poznatky.

Sylabus

1. Kinetika elektrodových reakcí

2. Základy hydrodynamiky toku kapalin v elektrochemické cele

3. Transport hmoty v roztocích elektrolytů a jeho intenzifikace

4. Metody intenzifikace přenosu hmoty v průmyslových elektrolyzérech

5. Separační přepážky oddělující elektrodové prostory - typy, funkce, popis přenosu hmoty

6. Primární, sekundární a terciální rozložení proudových hustot - Laplaceova rovnice

7. Bilance napěťových ztrát a výpočet napětí na elektrochemické cele

8. Analytické řešení Laplaceovy rovnice pro jednoduché geometrie

9. Řešení Laplaceovy rovnice pro reálné systémy

10. Základní typy elektrochemických reaktorů

11. Materiály využívané v konstrukci elektrochemických cel

12. Trojrozměrné (porézní) elektrody

13. Bipolární uspořádání elektrochemického reaktoru - výpočet parazitního proudu

14. Ekonomické aspekty návrhu elektrochemického reaktoru

Literatura

Z: Bouzek K., Elektrochemické inženýrství, učební text VŠCHT Praha, 1999, 8070803681
D: Roušar I, Micka K, Kimla A, Technická Elektrochemie II, Academia Praha,1981
D: Newman J, Electrochemical systems, Prentice‐Hall, Inc., N.J., 1973
D: Malinovský M, Roušar I, Teoretické základy pochodů anorganické technologie I, SNTL Praha, 1987
D: Wendt H., Kreysa G., Electrochemical Engineering, Springer, Berlin 1999, 3540643869
D: Walsh F., A First Course in Electrochemical Engineering, The Electrochemical Consultancy, Hants 1993, 0951730711


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi