Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:09:09
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.

Anotace

"Tento předmět je zaměřen na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů
pevných látek. Podrobně jsou probírány jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí,které jsou uváděny ve spojitosti s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém
inženýrství."

Sylabus

1. Charakterizace povrchů pevných látek, přehled a rozdělení experimentálních metod.
2. Geometrické a texturní charakteristiky.
3. Termodynamika mezifázového rozhraní, Gibbsova adsorpční isoterma.
4. Adsorpční metody stanovení specifického povrchu.
5. Rozdělení velikosti mesopórů a mikropórů.
6. Rtuťová porozimetrie, rozdělení velikosti makropórů.
7. Rozdělení spektroskopických metod podle způsobu buzení.
8. Elektronové spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.
9. Augerova spektroskopie, princip, experimentální zařízení, příprava vzorků, příklady.
10. SIMS, elektronová mikroskopie, elektronová mikrosonda.
11. Struktura povrchu, definovaný povrch, difrakční elektronové metody (LEED).
12. Chemisorpce, aplikace,modely chemisorpce na iontových krystalech a polovodičích.
13. Mechanismus transportu v porézních látkách. Vliv vnitřní difuze na katalytické reakce.
14. Membránové procesy, katalytické procesy.

Literatura

Z:S.Lowell, J. E. Shields, M. A. Thomas and M. Thommes: Characterization of porous Solids and Powders: Surface Area, Pore Size and Density, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2004
D:P. Webb and C.Orr: Analytical Methods in Fine Partical Technology,Micromeritics, Norcross 1997
D:Morrison S.R.: The Chemical Physics of Surfaces, Plenum Press N.Y. 1977
D:Attard G., Barnes C.: Surfaces, Oxford University Press 1998

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi